PRESCHOOL EDUCATION AND INSPECTION PROCESS IN TURKEY

Author:

Year-Number: 2018-24
Number of pages: 213-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Preschool education is characterized as the magic year of life. 14th National Education Council defined preschool education as the education process for the development levels and individual characteristics of the children in 0-72 month group, provides them environment opportunities with rich stimulants, supports their physical, mental, emotional and social developments, guides them in the direction of the cultural values of society and prepares them for the primary education. Inspection is the work that evaluates educational activities and also prepares the more effective environment and conditions. This research analyzed the documents relating to preschool education and inspection in Turkey by a documental scanning method. The current problems were revealed by the suggestions developed.

Keywords

Abstract

Yaşamın sihirli yılları olarak nitelendirilen okulöncesi eğitim; ülkemizde 14. Milli Eğitim Şura’sında; 0-72 ay grubundaki çocukların; gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ve çevre imkânları sağlayan, bedensel, zihinsel duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, ilkokula hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan eğitim süreci olarak tanımlanmıştır. Denetim ise; eğitim öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi ve daha etkili ortam ve koşullarının hazırlanması işidir. Bu çalışmada belgesel tarama yöntemiyle Türkiye’deki Okul öncesi eğitim ve denetimine ilişkin dokümanlar incelenmiş, var olan sorunlar, geliştirilen önerilerle ortaya konulmuştur.

Keywords