PRESCHOOL EDUCATION AND INSPECTION PROCESS IN TURKEY

Author :  

Year-Number: 2018-24
Language : İngilizce
Konu : Eğitim
Number of pages: 213-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Preschool education is characterized as the magic year of life. 14th National Education Council defined preschool education as the education process for the development levels and individual characteristics of the children in 0-72 month group, provides them environment opportunities with rich stimulants, supports their physical, mental, emotional and social developments, guides them in the direction of the cultural values of society and prepares them for the primary education. Inspection is the work that evaluates educational activities and also prepares the more effective environment and conditions. This research analyzed the documents relating to preschool education and inspection in Turkey by a documental scanning method. The current problems were revealed by the suggestions developed.

Keywords

Abstract

Yaşamın sihirli yılları olarak nitelendirilen okulöncesi eğitim; ülkemizde 14. Milli Eğitim Şura’sında; 0-72 ay grubundaki çocukların; gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ve çevre imkânları sağlayan, bedensel, zihinsel duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, ilkokula hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan eğitim süreci olarak tanımlanmıştır. Denetim ise; eğitim öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi ve daha etkili ortam ve koşullarının hazırlanması işidir. Bu çalışmada belgesel tarama yöntemiyle Türkiye’deki Okul öncesi eğitim ve denetimine ilişkin dokümanlar incelenmiş, var olan sorunlar, geliştirilen önerilerle ortaya konulmuştur.

Keywords


 • Akgündüz, H., (1986). Primary School. Ankara: Kadıoğlu Publishing House.

 • Akyol, A., (1990). Education in the Grand National Assembly of Turkey. Ankara: Course Equipments Center Publishing House.

 • ---------- (1994). History of Turkish Education. İstanbul: Kültür College Publications.

 • Akyüz, Y., (1997). History of Establishment and Development of Kindergartens in Turkey. 1st National Children's Culture Congress, A.U. Child Culture Research and Application Center Publ., Ankara.

 • Aydın, M., (1982). Role Perceptions of Primary School Inspectors (Unpublished Research Report). Ankara.

 • Başaran, İ.E., (1996). Education Management. Ankara: Gül Publishing House.

 • Cengiz, C., (1992). Training of Ministry of National Education Inspectors and Improving Inspection. İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • Edis, B., (1946). Annotative Temporary Primary Education Law. İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • Ergin, O., (1977). History of Turkish Education. C. 1-2, İstanbul: Eser Publishing House.

 • Gözübüyük, Ş., (1999).Management Law. Ankara: Gül Publishing House.

 • Kantarcıoğlu, S., (1993). Kindergarten Organization. Teacher Books: 94, İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • Koçer, H. A., (1995). Emergence and Development of Modern Education in Turkey. Research- Review Series, İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • Levent, E., (1982). “Pre-school education” State Planning Organization, Education Sector Report. Ankara: Başbakanlık Publishing House.

 • Meydan, S., (1984) Pre-school Education Activities. Ya-pa 1. Seminar on Pre-School Education and Dissemination of Pre-School Education 1984. İstanbul: Ya-pa Publications.

 • Ministry of National Education, Youth and Sports (1986). Official Preschools and Kindergartens Research. MEGSB Official Preschools and Kindergartens Research, Edition Number. 152, Ankara: Publishing House.

 • Ministry of National Education (1949). Fourth Education Council. İstanbul: Maarif Publishing

 • ---------- (1953). Fifth Education Council. İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (1962). Seventh Education Council. Ankara: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (1966). Schoolchildren in the Netherlands. Teacher's Books: 120, (Translator: Dr.Yusuf Tunca), İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (1971). Eight Education Council. Ankara: Milli Eğitim Publishing House

 • ---------- (1975). Ninth Education Council. İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (1982). Ministry of National Education White Book. Ankara: Milli Eğitim Publishing

 • Ministry of National Education (1983). Education in the Republican Period. Series of Science and Cultural Works No. 1, İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (1983).Board of Education (1923-1983). Ankara: General Directorate for Apprenticeship and Non-formal Education Publishing house

 • ---------- (1988). Twelfth Education Council. Ankara: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (1992). Law on Organization and Duties of MNE. Ankara: Vocational and Technical School Publishing House.

 • ---------- (1993). Preschool Education Commission Report. T.T.K.B., Secretariat of the Council, İstanbul: Ya-pa Publishing House.

 • ---------- (1993). Fourteenth Education Council. İstanbul: Milli Eğitim Publishing House,

 • ---------- (1996). Education Policies of European Union Countries. Board of Education Avrupa Birliği Masası. Ankara: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (1996). Education Systems of European Union Member States. Foreign Relations Department. Ankara: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (1996). Fifteenth National Education Council. İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (1997). Eight Year Uninterrupted Compulsory Education. Research Planning and Coordination Board. Ankara: Ajans Türk Publishing House

 • ---------- (1999). Educational Systems in the Republican Period. Foreign Relations Department. Ankara: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (2000). National Education Legislation. C. I, İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (2000). National Education Legislation. C. II, İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • ---------- (2000). National Education Legislation. C. III, İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • Oktay, Ayla (1983). School Maturity. İstanbul University Faculty of Literature Publications, Edition number. 3089, İstanbul.

 • ---------- (1983). Past and Present of Pre-School Education in Turkey. Journal of Education and Science, 7, Ankara.

 • ---------- (2002). Magic Years of Life. İstanbul: Epsilon Publications.

 • Öz, M.F., (1983). “Pre-school education” Education in the Republican Period. Series of Science and Cultural Works, İstanbul: Milli Eğitim Publishing House.

 • Özalp, R.; Ataünal, A., (1977). Organization Board in Turkish National Education System. İstanbul.

 • Pazarcı, Ş., (1996). State Civil Servants Law and Judgment Decisions. Ankara: Adalet Publishing House Co.Ltd

 • Poyraz, H., (2001). Principles and Methods of Pre-School Education. Ankara: Anı Publications.

 • T.R. Official Gazette (10705). Primary Education Law (222 S.K.). 12 Ocak 1961. Ankara: Başbakanlık Publishing House.

 • ---------- (18059). Law on Social Services and Child Protection Institution (2828 S.K.), May 27, 1983. Ankara: Başbakanlık Publishing House.

 • ---------- (23084). 1739; 222; 3308; 3797; 3418 Law on the Taking of Contribution to Education from Some Paper and Transactions (4306 S.K.) in 1739; 222; 3308; 3797; 3418 numbered laws, August 18, 1997. Ankara: Başbakanlık Publishing House.

 • Taymaz, H., (1993). Inspection: Concepts, Principles, Methods. Ankara: Pegem Publishing

 • The Constitution of the Republic of Turkey (2001). Güldağ Publishing House, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics