İŞ AHLAKINDA İSLAM İNANCININ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2016-19
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-09 11:32:11.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 70-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her kültürün kendine özgü bir iş ahlakı anlayışı vardır. Ancak tüm iş ahlakı teorilerinin ortak noktası, insanı çalışmaya teşvik etmek ve kaliteli üretimin yolunu göstermektir. Bu bağlamda Bat kültüründeki Protestan ahlakı ile Müslüman kültüründeki çalışma adabı arasında bir benzerlikten söz edilebilir. Nitekim her ikisine göre de çalışmak, dinî bir ödev ve insanın varlık nedenidir. İş ahlakının insanın düşünce, söz ve davranışlarında kendini göstermesinde yöneticilere ve eğitimcilere çok önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda toplumların gelecek politikaları belirlenirken İslâm’ın eğitim ve iş ahlakı fikirlerinden yararlanması gerekir. Çünkü İslâm’ın iş ahlakı ve eğitim metotlarına yönelik yaklaşımları insan doğasına uygun olan sürdürülebilir bir özellik arz etmektedir. Ahlak, İş Ahlakı, Protestan Ahlakı, İslami Eğ

Keywords

Abstract

Every culture has a unique understanding of business ethics. However the common point of all business ethics theory is to encourage people for working and to show him the way of the quality producton. At that rate, it can be mentoned a similarity between the work etquete of Muslim culture and Protestant ethic of Western culture. Indeed, according to either working is a religious duty and cause of human existence. Administrators and educators have a very important task that the work ethic’s showing itself in people’s thoughts, words and behavior. In this respect, it should be benefted from educaton and work ethic ideas of the Islam, when determining the future of community policies. Because approaches related to work ethic and educatonal methods in Islam has a sustainable feature which is compatble with human nature.

Keywords