SOSYAL MEDYANIN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2016-19
Number of pages: 347-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisini araştırmaktır. Sosyal medyanın toplum üzerinde birçok etkisinin olmasından ötürü çalışma kapsamında şiddete eğilim ve depresyon boyutları ele alınmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Sosyal medya kullanıcıları ve kullanmayanlar arasındaki farkı belirlemek için aynı sayıda kullanıcı olan ve kullanıcı olmayan iki hedef kitle belirlenmiştir. Çalışmanın analiz bölümünde öncelikle beck-depresyon ölçeği ve şiddete eğilim ölçeği puanları her iki grup için de hesaplanarak karşılaştırma yapılmıştır. Bu analizi takiben, sosyal medya kullanıcılarının günlük ortalama kullanım süreleri ile beck-depresyon ve şiddete eğilim puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre sosyal medya kullanıcılarının hem depresyon puanları hem de şiddet eğilimi puanları kullanmayanlara göre oldukça yüksektr. Günde ortalama sosyal medya kullanım süresi ile beck-depresyon ölçeği arasında istatistiksel anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Benzer bir şekilde günde ortalama sosyal medya kullanım süresi ile şiddete eğilim ölçeği arasında da istatistiksel anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkarak sosyal medyanın toplum sağlığını kötü etkilediği ve toplumdaki şiddet eğilimini ciddi şekilde arttırdığı söylenebilecektir.

Keywords

Abstract

The ultmate objectve of this study is to examine the effect of social media on the society. Among the many effects, in this study effect of social media on depression and tendency for violence were chosen. Survey method was used in this study. Accordingly, in order to understand the differences exist between the social media users and not users, same amount of two different groups were targeted (users and not users). In the analysis frst, points allocated to Beck’s Depression Scale and Scale of Violence Tendency were compared and contrasted between the users and not users of social media. Following to this, correlaton analysis was used to determine the possible relatonship exist between the hours spend in social media and depression and violence tendency. Results indicated that social media usage increases the depression and violence tendency. Hours spend in social media also has a positve relaton with depression and violence tendency. Therefore, it can be said that social media usage heavily effect the society’s psychological health and increases the violence among the society.

Keywords