MEDYANIN FOTOĞRAF GÖNDERGELERİ ÜZERİNDEN BAŞÖRTÜLÜ FİGÜRLERİ OKUMA DENEMESİ

Author:

Year-Number: 2014-16
Number of pages: 8-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stereotipler yaratma ve yaratılanlara inandırma gücü taşıyan medya, kadın figürler üzerinden söylemler üretmekte, bu söylemler de kelimeler aracılığıyla zihin dünyası/ları inşa etmektedir. Söylemlerin inşa sürecindeki varlığını ve açık etkilerini tartışan incelemelerin sayısı da hızla artmaktadır. Kelimeler ve arkasında yatan ideolojik bagajın baskın karakteri önemsenmekle birlikte, medyanın fotoğraflar üzerinden yarattığı kalıplara projeksiyon tutulması da gerekmektedir. Bu çalışmanın hedef, medyadaki başörtülü kadın fotoğrafları üzerinden gösteren-gösterilen denklemini çözümlemek, verilen mesajlardaki anlamları sosyolojik olarak analiz etmektir. Çalışmanın metodolojik düzlemini Barthes’ın fotoğraflar üzerinden serimlediği göstergebilimsel okuma biçimi oluşturmaktadır. Çalışmada ilk önce Barthes’ın göstergebilimsel kuramının genel nitelikleri gösterilecek, ardından, seçilen gazetelerdeki fotoğraf karelerinin zihinlere gönderdiği algılar tartışılacak; sonuç olarak da resimsel hafızaya kazınan başörtülü kadın figürlerin hangi sınıflandırma sistemini pekiştirdiği ve toplumsalda ne tür etkiler yarattığı gösterilecektir. Medya fotoğrafları aracılığıyla görsel hafızada yer eden şematik oluşumların diyalog sürecini tıkayan noktalarını anlamlandırmak ulaşılması beklenen neticedir.

Keywords

Abstract

The media which has power to create stereotypes and make people believe, develops discourses on women fgures and constructs mental worlds through the words. The discourse analysis on media has increased from day to day. However, it is thought that the photographs in the media are as signifcant as the discourses in the media. The aim of this study is to analyze the fgures of headscarved women in the selected newspapers through the methodology of Barthes based on semiology. Therefore, in this study, the general framework of Barthes on semiology will be indicated, the selected photographs in the newspapers will be examined according to the formula of signifer-signifed and then the signifcaton of the photos will be discussed. At the end, which types of classifcaton system is consolidated and which types of effects are created on the society by the pictures of the headscarved women engraved in the receptves’ mind will be demonstrated. Ultmately, it is expected to illuminate the dark points of schematc formaton in the visual memory constructed through the media photographs.

Keywords