ÖZÜRLÜ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN TOPLUMSALLAŞMA SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA -ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ-

Author:

Year-Number: 2010-8
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-01 12:18:45.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 178-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özürlülük sosyolojisi (sociology of disability), özürlü öğrenciler ve özellikle özürlü üniversite öğrencileri ile ilgili Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmalar gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında oldukça azdır. Bu boşluğun doldurulmasında katkısı olabileceği düşünülen bu araştrma Erciyes Üniversitesi öğrencileri örneğinde özürlü öğrencilerin karşılaştğı eğitsel ve psiko-sosyal problemlerin tespit edilmesi ve onların toplumsallaşma süreçlerinin analizini hedeflemektedir. Türkiye’deki özürlü araştrmalarında ağırlıklı olarak özürlülerin sorunları ve çözüm yolları üzerinde durulmakta olduğu tp, halk sağlığı, psikoloji gibi alanlarda özürlüler ile ilgili birçok çalışmanın yapıldığı ancak onların psiko-sosyal yönleri ihmal edilmiş olduğu görülmektedir. Bu bağlamda özürlüler ile ilgili sosyolojik çalışmaların son derece sınırlı olduğunu belirtmek gerekmektedir. Çalışmanın bu açıdan da alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu alanda Esra Burcu’nun Özürlülük Kimliği ve Etketlemenin Kişisel ve Sosyal Söylemleri ile Üniversitede Okuyan Özürlü Öğrencilerin Sorunları: Hacetepe Beytepe Kampüsü Örneği adlı çalışmaları sosyolojik anlamda Türkiye’de yapılan önemli çalışmalar olarak ifade edilebilir

Keywords

Abstract

This study aims to investgate socializaton process of disabled students by the use of quanttatve and qualitatve methods. This study was conducted in about three months by means of a questonnaire with thirteen questons and through in-depth interviews with forty eight students studying in various facultes and colleges of Erciyes University. From a sociological point of view and considering the fact that disabled students are parts of the society, the socio-cultural lives of the disabled society such as the school day in and out the university, social actvites, relatonship with friends and working environment have been analysed from different aspects.

Keywords