TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE SİYASİ, SOSYAL VE DİNİ SEMBOLİZM

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 376-387
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biyolojik ve fizyolojik bir işlemden öte olan yemek, siyasi, dini, sosyal ve ekonomik anlamlarla yüklü bir semboller yumağıdır. Bir yemek eşitliği, eşitsizliği, meşruiyet, rütbeyi, cömertliği, memnuniyet ve memnuniyetsizliği sembollerle içinde barındırmaktadır. Yeryüzünde yaşayan bütün mutfaklarda olduğu gibi, Türk milletinin mutfağında da çeşitli semboller bulunmaktadır. Yemek, eski Türklerde yönetim için bir meşruiyet kaynağı olmuştur. Yine eski Türklerde yemek, insanların statülerinin belirlendiği en önemli kültürel zemini oluşturmaktaydı. Türklerin İslamlaşma süreci ile birlikte dini semboller Türk mutfağında yoğun olarak görülmeye başlanmıştır. Süreç içerisinde İslami sembollerle sarılı bir mutfak haline gelen Türk mutfağında, bazı besinler daha çok öne çıkmış- tr. Bunlar arasında su, ekmek, tuz, zeytin ve hurma gibi yiyecekler, bereket ve sağlığın bir göstergesi olarak dini-kültürel kaynaklı sembolik besinler olarak ayrıcalıklı bir yere sahiptirler.

Keywords

Abstract

Other processed food that biological and physiological, politcal, religious, social, and economic meanings of symbols loaded ball. A dining equality, inequality, legitmacy, rank, generosity, satsfacton and dissatsfacton is steeped in symbols. Living on earth as it is in every kitchen, there are various symbols of the Turkish naton in the kitchen. The food has been a source of legitmacy for the ancient Turks management. However, the ancient Turkic dining, and cultural background of the people were the most important status is determined. Busy with the process of Islamizaton of the Turks in Turkish cuisine to be seen as religious symbols. Islamicsymbols in the process of Turkish cuisine that has become wrapped around the kitchen, some food are more prominent. These include water, bread, salt, foods such as olive and palm, as an indicator of fertlity and healty in a privileged placein the religiou-cultural origin are symbolic foods.

Keywords