ERGENLİK VE STRES İLE BAŞA ÇIKMA

Author:

Year-Number: 2015-18
Number of pages: 280-297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale stres, stresin ergenler üzerindeki etkisi ve ergenlerin stresle başa çıkma yollarıyla ilgilidir. Bilindiği gibi, stres hızlı değişim ile karakterize olunan modern gündelik yaşantının yaygın bir özelliğidir. İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı strese maruz kalmaktadırlar. Türk toplumunda ortaöğretim öğrencileri de kendilerini ergenlik dönemi sıkıntıları, yoğun ders yükü ve üniversiteye giriş sisteminin stresi altında hissetmektedirler. Ergenler stresle başa çıkmak için genelde iki yola başvururlar: dinî ve seküler.

Keywords

Abstract

This paper is concerned about the stress and its effects on adolescents, and their ways of the coping with stress. As we known, stress is a common feature of modern everyday life characterizing with rapid changes. In Turkish society, secondary school students feel themselves in troubles of adolescence, heavy course load, and stress in the university entrance system. Adolescents generally refer to two ways to cope with stress: the religious and the secular.

Keywords