ÇEVRE ETİĞİ BİLİNCİNİN OLUŞUMUNDA DİN VE DİN EĞİTİMİ FAKTÖRÜ

Author :  

Year-Number: 2014-16
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-08 16:42:03.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 254-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayata insanı motive eden ve yapması gereken işleri onun için kolaylaştıran pek çok dinamik vardır. İnsanı motive eden en önemli unsurlardan biri de şüphesiz ki, dindir. Bu faaliyetleri yaparken dini motvasyondan yararlanmak, insanların işlerini kolaylaştıracak ve verimliliği artıracaktır. Buna bağlı olarak dinî kaynakların çevre konusu hakkında söylediklerini, ahlaki öğretilerinin insan üzerindeki etkilerini ve bunda Din Eğitiminin rolünü ve önemini ortaya koymak insanların bu hususlarda daha duyarlı davranmasına yardımcı olacaktır.

Keywords

Abstract

In life there are some dynamics that motvate and make life easier. One of the most important factors in motvatng people, of course - faith and religion. This lever motvates and gives a sense of the person enrolled. Accordingly, for the man’s awareness of the importance of ecology, these are very important ethical directves in religious sources. But these guidelines are presented to a person through proper religious educaton.

Keywords


 • Ayvaz, Zafer, Çevre Eğitimine Giriş, 9 Eylül Üniversitesi Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık sayısı, no:: XXI, 1996.

 • Bilgin, Beyza, Din Eğitiminin Genel Eğitim’deki yeri, AÜİF Dergisi, Ankara 1981, c. XXIV. Ekoloji ve Çevre Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2012, III. baskı.

 • Kayadibi, Fahri, Çevre Sorunları ve Dinlerin Çevreye Bakışı, ( Uluslar arası Çevre ve Din Sempoz-yumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15-16 Mayıs 2008; Tübitak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla), s.279-287.

 • Köylü, Mustafa, Din Eğitiminde Çağdaş Konular, Dem Yayınları, İstanbul 2012, I. baskı.

 • Kula, Naci, Kur’an Işığında İnsan-Çevre İlişkisinin Ruh Sağlığı Açısından Önemi, Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: IX, cilt: 9/2000.

 • Mustafa Köylü, “Çevre Eğitimi; dini bir yaklaşım”. (Çevre ve Din Sempozyumu, s. 165-188) Özdemir, İbrahim, Çevre ve Din, Çevre Bakanlığı Yayınları, 1997 Ankara.

 • Tombul, Fatih, Türkiye’de Çevre İçin Eğitime Verilen Önem, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2006.

 • Yaran, Sadık, Ahlak ve Etik, Rağbet Yayınları İstanbul, 2010.

                                                                                                    
 • Article Statistics