HİCRET SONRASI MEDİNE’DE SOSYAL VE DİNİ HAYAT

Author:

Year-Number: 2015-17
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-06 14:47:00.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 344-355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hz. Peygamber’le beraber Mekke’den Yesrib’e hicret eden Müslümanlar Mekke’de nefislerinde gerçekleştirdikleri manevi hicret maddi olarak yurt de- ğişikliği yaparak tamamlamış, yepyeni bir mekâna ve topluma kavuşmuşlardı. Yeni hicret yurtlarında dayanılması zor birçok problemle karşılaştılar. Sağanak sağanak inmekle olan vahiyle bütün problemleri çözen Hz. Peygamber, yaptığı uygulamalarla kültürel ve fiziki olarak yepyeni bir toplum inşa et. Hz. Peygamber Yesrib’e hicretinin hemen akabinde; şehrin ismini Medine olarak de- ğiştirdi; şehrin sınırlarını tespit ettirdi; nüfus sayımı yaptırdı; Ensar ve Muhaciri birbiriyle kardeşleştirdi; Müslüman toplum ile Yahudiler arasındaki ilişkileri ve karşılıkla hakları tespit eden anayasa niteliğinde sözleşme imzaladı. Sosyal ve dini alanda yapılan teorik ve pratik bu uygulamalar toplumsal yapının bütün unsurlarını vahiy doğrultusunda değiştirdi. Siyasi, hukuki, iktisadi, ailevi hayat tamamen değişti. Tevhit inancına (İslam’a) dayalı bu değişimle ortaya çıkan Medine toplumu, örnek İslam toplumunun nüvesini oluşturdu.

Keywords

Abstract

Muslims who started a "migraton" to new selves in Makkah had a chance to complete this spritual migraton through physically migratng (hijrah) to Yasrib. They started lives in a new city with a new society. They came face to face with countless problems in their new home. The Prophet solving all these problems through contnuous revelaton, created a new society culturally. Afer migraton to Yasrib the Prophet changed the city's name to Madina; demarked the city; collected census in the city; have assigned everyone from Ansar one "brother" from the Muhajirin.; have prepared the document to establisn a system based on legal rights and responsibilites to enable Muslims and Jews to live together in peace. These new social and religious acts lead the society with allits aspects to one shaped by revelaton. Politcal, legal, economic, family life have changed greatly. The Madina community, shaped by Islam has been the core for the whole Muslim society to form thereafer.

Keywords