İDEAL AİLE’DE İDEAL EĞİTİM ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Author:

Year-Number: 2015-17
Number of pages: 442-463
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmamızın amacı, insan türünün doğup büyüdüğü, hayatını idame ettirdiği kutsal bir kurum olan âilenin, söz konusu bu kutsallığın gereğini yerine getirebilmesi ve sürdürüle-bilir nitelik kazanması için bireyler arasındaki ilişkilerin ideal olması gerekmektedir. Dolayı-sıyla âileyi meydana getiren bireyler arasından geleceğin büyüğü olan çocuğun ideal bir biçimde eğitilip nasıl topluma yararlı hale getirilebileceği, kendisi ve çevresine karşı olan görev ve sorumlulukları ortaya konulup irdelenecektir. Çalışma, ideal âile, ideal anne-baba ve ideal çocuk (veya öğrenci) profili çizmesi dolayısıyla orijinaldir.

Keywords

Abstract

Aim of this study is the fact that relatonship between the members of family as a holy insttuton, in which human being is born and grows and maintains his life, must be ideal so that he could fulfls the requirements of this holiness and maintains it. Therefore the way how the child, one of the members of family as an adult of the future, must be educated and made useful to the society, and his dutes and responsibilites towards himself and society will be discussed.

Keywords