RAMAYANA DESTANINDAKİ KARAKTERLERİN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2018-24
Number of pages: 99-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Rama, Sita, Lakşmana, Hanuman ve Ravana örnekliğinde Hinduların ideal dini ve sosyal hayatının nasıl idame ettirmesi gerektiğini örnekleyen Ramayana destanı ele alınacak olup, karakterlerin durumlar karşısında tutum ve davranışlarının neleri ifade ettiğine değinilmeye çalışılacaktır. Karakter analizine geçmeden önce Ramayana destanının ve yazarının bir analizi yapılacak; Hindulardaki yeri ve önemi tayin edilecektir. Karakter analizinde ise Rama ile örneklenen dharma’ya uygun davranışların neler olduğu; Sita ile Hindu kadınının kocasına nasıl davranması gerektiği; Lakşmana ile kardeş bağının nasıl olması gerektiği; Ravana ile adharma davranışların sebep ve sonuçları tayin edilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In this essay, we are to assess how Hinduism describes an ideal form of religiosity through social life and what are the necessary elements of it by focusing on narrative embodied in Ramayana figures as one of the main resources of the myth represents the attitudes and behaviors. Before the characteristics of figures get defined, we try to analyze the epic and its authors. Also, we debate about the importance of this epic among the Hindu community and its role in their lifestyle. And finally, we try to define the religious reality that could be seen in Heroes life and make some interpretations about these attitudes and behaviors which are essential in Hinduism.

Keywords