MATURİDÎLİĞİN BATI’DA TABAN BULMASINDA EL-AKÎDETÜ’T-TAHÂVİYYE’NİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2016-19
Number of pages: 325-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Horarasan-Maveraünnehir bölgesindeki Hanef kelamının (Maturidîlik) etki alanı, uzun süre bu bölgeyle sınırlı kalmıştır. VI/XII. yy’da Selçukluların Irak, Şam ve Anadolu bölgelerine yönelmesi bu Hanef kelam ekolünün sonraki serüvenine de doğrudan etkide bulunmuştur. Selçuklu kuvvetleri öncülüğünde batıya göç eden doğulu Hanefiler, tesis edilen medreselerle dini-bürokratik kurumlarda aldıkları görevlerle bölgeye yerleşmişlerdir. Bu göçlerle paralel şekilde batıya taşınan Mâturîdî kelamı, bu süreçte farklı pek çok kanalla yayılma imkanı bulmuştur. Mısır bölgesinde kaleme alınmış olan el-Akîdetü’t-Tahâviyye eseri de bu Mâturîdî yayılımın sağlandığı kanallardan biridir. Bu makalede, söz konusu bu eserin bat bölgesinde Maturidîliğin yayılmasındaki rolü ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Domain of Hanaf Theology School (Maturidism) in Khorassan and Transoxiana limited for a long tme with this place. The migraton of the Seljuqs to Iraq, Syria and Anatolia in the 6th/12th century has an affect on the next adventure of Hanaf Theology School. Thanks to mission of the madrasahs and other insttutons, eastern Hanaf scholars who migrated Seljuqs lead setled in this region. In this process, Maturidi Theology moved to the westward fnd the possibility to spread in many ways. One of these ways al-Aqidah al-Tahawiyyah that was writen in Egypt. In this artcle, I will atempt to demonstrate the impact of al-Aqidah al-Tahawiyyah on the spread of Maturidism in westward.

Keywords