Hakkımızda


 
2006 yılında yayın hayatına başlayan Toplum Bilimleri Dergisi, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı çalışmaların elektronik ortamda, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayımlandığı uluslararası-indeksli akademik bir dergidir. Derginin İngilizce ismi Journal of Social Sciences şeklindedir.
Toplum Bilimleri Dergisi; Felsefe ve Din Bilimleri ile Sosyoloji alanlarında araştırma makalelerini kabul etmektedir. Bunun yanı sıra eser değerlendirmesi, çeviri, kitap kritiği, sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Toplum Bilimleri Dergisi’nin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Bunun dışındaki dillerde gönderilen yazılar da Yayın Kurulu’nun onayı ile Toplum Bilimleri Dergisi’ne ait sayılarda yer alabilir. Dergimiz kaliteli akademik yayını ilke edinmiş bir dergi olup ulusal ve uluslararası birçok indekste taranmaktadır.