Editorial Board


İhsan Çapcıoğlu (Ankara University)

Hüsamettin Karataş (Fırat University)

Siham Zengi (University of Baghdat)

Abdumurad Tilavov (Tashkent State University)

Serdar Yavuz (Fırat University)

Niyazi Akyüz (Ankara University)

Cavide Memmedova (Azerbaijan National Academy of Science)

Celalettin Çelik (Erciyes University)

Özcan Bayrak (Fırat University)

Najdat Yashar Murad (University of Baghdat)

Kemalettin Taş (Suleyman Demirel University)

Mehmet Cem Şahin (Ankara University)

Emrah Yavuz (Osmaniye Korkut Ata University)