Editorial Board


İhsan Çapcıoğlu (Ankara University, Ankara, Türkiye)
ihsancapcioglu@yahoo.com /  0000-0003-4796-5232

Hüsamettin Karataş (Fırat University, Elâzığ, Türkiye)
dr.karatash@gmail.com /  0000-0002-3285-8517

Hüsnü Ezber Bodur (Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Türkiye)

husnuezberbodur@osmaniye.edu.tr / 0000-0002-6512-1618

Serdar Yavuz (Fırat University, Elâzığ, Türkiye)
serdaryavuz@firat.edu.tr /  0000-0001-9401-4304

Niyazi Akyüz (Ankara University, Ankara, Türkiye)
akyuz@ankara.edu.tr /  0000-0001-8806-0849

Celalettin Çelik (Erciyes University, Kayseri, Türkiye)
celikc@erciyes.edu.tr /  0000-0002-3279-5405

Özcan Bayrak (Fırat University, Elâzığ, Türkiye)
ozcanbayrak@firat.edu.tr /  0000-0002-3392-5021

Kemalettin Taş (Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye)
kemaleddintas@sdu.edu.tr /  0000-0001-8759-5147

Mehmet Cem Şahin (Ankara University, Ankara, Türkiye)
m.cem.sahin@ankara.edu.tr /  0000-0001-9788-353X

Emrah Yavuz (Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Türkiye)
emrahyavuz@osmaniye.edu.tr /  0000-0002-5504-6343

Ayhan ASLANOĞLU (Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Türkiye)

ayhanaslanoglu@osmaniye.edu.tr/ 0000-0002-4496-4528