Advisory Board


Abdurrahman Aliy (Istanbul University, İstanbul, Türkiye)
aliy@istanbul.edu.tr /  0000-0002-8797-8006

Adil Çiftçi (Dokuz Eylül University, İzmir, Türkiye)
adil.ciftci@deu.edu.tr /  (0000-0003-3784-7195

Asad L. Asad (Stanford University, California, US)
asadasad@stanford.edu /  0000-0001-6416-562X

Ayşe Kadıoğlu (Sabancı University, İstanbul, Türkiye)
ayse.kadioglu@sabanciuniv.edu

Ayşe Saktanber (METU, Ankara, Türkiye)
sakta@metu.edu.tr /  0000-0001-8524-5653

Beylü Dikeçligil (Retired Lecturer, Türkiye)

Grace Davie (University of Exeter, Exeter, UK)
g.r.c.davie@exeter.ac.uk

Halil Aydınalp (Marmara University, İstanbul, Türkiye)
halil.aydinalp@marmara.edu.tr /  0000-0002-1907-868X

Hayati Beşirli (Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Türkiye)
hayati.besirli@hbv.edu.tr /  0000-0002-2051-2471

Hüsnü Ezber Bodur (Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Türkiye)
0000-0002-6512-1618

Kenan Çayır (İstanbul Bilgi University, İstanbul, Türkiye)
kenan.cayir@bilgi.edu.tr

Mehmet Bayraktar (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
bayraktarm@yahoo.com

Mustafa Durmuş (Hacettepe University, Ankara, Türkiye)
mustafadurmus@hacettepe.edu.tr /  0000-0002-5337-3113

Mustafa Macit (Atatürk University, Erzurum, Türkiye)
macitm@atauni.edu.tr /  0000-0002-8802-2620

Niyazi Akyüz (Ankara University, Ankara, Türkiye)
akyuz@ankara.edu.tr /  0000-0001-8806-0849

Özgür Arun (Akdeniz University, Antalya, Türkiye)
arun@akdeniz.edu.tr /  0000-0002-6232-0785

Peter J. Kivisto (Augustana College, Rock Island, US)
PeterKivisto@augustana.edu /  0000-0003-3992-0659

Phil Zuckerman (Pitzer College, Claremont, US)
 phil_zuckerman@pitzer.edu

Recai Doğan (Ankara University, Ankara, Türkiye)
rdogan@divinity.ankara.edu.tr /  0000-0001-9668-4563

Ünver Günay (Retired Lecturer, Türkiye)

Zeki Salih Zengin (Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Türkiye)
zszengin@ybu.edu.tr /  0000-0003-2354-8899