Orta Demir Çağı Mezarlarında Bulunan Kişisel Süs Eşyaları: Anadolu’daki Urartu Dönemi

Author:

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-22 10:26:54.0
Language : Türkçe
Konu : Arkeoloji
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Anadolu’nun doğusunda MÖ 9-7. yüzyıllara ait mezarlarda ele geçen kişisel süs eşyaları yaş ve cinsiyetlere göre değerlendirilmektedir. Ayrıca kişisel süslemenin önemi üzerinde durularak kadın, erkek ve çocuklarda farklılıkların olup olmadığı incelenmektedir. Buna ek olarak Anadolu’daki Urartu mezarlarında ele geçen kişisel süs eşyaları da tanımlanmaktadır. İncelenen mezarlar sosyoekonomik düzeyi yüksek bireylere ait kişisel süs eşyalarıdır. Mezarlardaki objelerin (mühürler, takılar, egzotik deniz kabuğu boncuğu gibi) nitelikli işçiliği bireylerin sosyoekonomik durumunu ifade etmektedir. Bu eşyalar cinsiyete göre değerlendirildiğinde kadınların erkeklere göre daha çok kişisel süs eşyası taktıkları saptanmıştır. Cinsiyet açısından kişisel süs eşyalarında belirgin bir çeşitlilik söz konusudur. Kişisel süs eşyaları erkek bireylerde de görülmekle birlikte sayıca daha az olduğu incelenen mezarlardan anlaşılmaktadır. Bu araştırmanın sonucunda Anadolu’daki Urartu uygarlığında hiyerarşik bakımdan kadınların hem süslenme hem de söz sahipliği konusunda erkekler kadar hatta yer yer onlardan daha üstün bir konumda olduğu söylenebilir. Bu da kadınların mülk sahibi olabildiği ve mallarını miras bırakıp alabildiğini gösteriyor olabilir. Hatta bu durum Anadolu’daki Urartu uygarlığında bir kast sisteminin olmadığına da işaret eder.

Keywords

Abstract

This study is an evaluation of personal ornaments which was found in the 9th-7th century BC tombs in eastern Anatolia according to age and gender, and also it was investigated whether there were differences in women, men and children by emphasizing the importance of personal ornament. The main point of the study is to define personal ornaments in Anatolian Urartian tombs. The tombs examined are personal ornaments belonging to individuals with high socioeconomic status. The quality workmanship of the objects in the tombs (such as seals, jewelry, and exotic marine shell beads) refers to the socioeconomic status of the individuals. İt was determined that women wore personal ornaments more than men when personal ornaments were evaluated according to gender. There is an important variation in personal ornaments by gender. In addition, it can be said that in the political hierarchy in the Anatolian Urartian Period, women were in a position as much as men or even higher than men in the terms of both aesthetics and voice. Perhaps the presence of a wide variety of personal ornaments in women might even explain their ability to own and inherit property. It may even indicate that there was no caste system in the Anatolian Urartian Period.

Keywords