Yükseköğretim Kurumlarının Üçüncü Misyonu Açısından Çocuk Üniversitelerinin Rolü

Author :  

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-21 13:08:49.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 237-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk üniversiteleri, yükseköğretim kurumlarının kamu hizmeti sunma (sosyal) sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli bir aktör olmanın yanı sıra toplum ve üniversite arasında bir köprü görevi de görmektedir. Çalışmada dünyadaki ve Türkiye’deki çocuk üniversiteleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların karşılaştırmalı analizi yapılarak, yükseköğretim kurumlarının üçüncü misyonu olarak tanımlanan kamu hizmeti sunma çerçevesinde çocuk üniversitelerinin rolü irdelenmektedir. Çocuk üniversiteleri arasında kuruluş modelleri, uygulanan program ve müfredatları açısından bazı farklılıklar olsa da ortak bir amaçta birleşmektedirler. Bu amaç, çocuklara bilimi sevdirmek ve onları erken yaşta üniversite ile tanıştırmaktır. Her ne kadar adı “çocuk” üniversitesi olsa da hedeflenen yalnızca çocuklar değil, çocuklarla birlikte onların gelişiminden ve eğitiminden sorumlu yetişkinlerdir. Çocuk üniversitesinde ebeveynler ve öğretmenler, çocuklarla birlikte etkinliklere katılabildikleri gibi ayrıca kendileri için hazırlanan özel seminer ve konferanslara da katılabilmektedirler. Ekolojik sistemler kuramı bağlamında çocukla birlikte onun ilişkide olduğu diğer sistemlerin de bilimsel kültürle tanışması yirmi birinci yüzyıl becerilerine sahip küresel vatandaşların yetişmesinde çocuk üniversitelerinin rolünü göstermektedir.

Keywords

Abstract

Children's universities, in addition to being an important actor in fulfilling the (social) responsibility of higher education institutions to provide public services, also serve as a bridge between the society and the university. In the study, the role of children's universities is examined within the framework of providing public service, which is defined as the third mission of higher education institutions, by making a comparative analysis of the similarities and differences between children's universities in the world and in Turkey. Even though there are some differences in terms of establishment models, applied programs and curricula among children's universities, they are united in a common goal. This aim is to make children love science and to introduce them to university at an early age. Although it is called a "children's" university, the target is not only children, but also adults who are responsible for their development and education, together with children. At the children's university, parents and teachers can attend events with their children, as well as attend special seminars and conferences prepared for them. In the context of ecological systems theory, the fact that the child and other systems with which he is in contact with scientific culture are introduced, shows the role of children's universities in raising global citizens with twenty-first century skills.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics