Endüstri 4.0 ve “İşin Geleceği”: Dünya Sinemasından Kesitler ve Yarın için Muhtemel Senaryolar

Author :  

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-21 13:10:19.0
Language : İngilizce
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 158-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sinema ve filmlerde var olan mevcut birtakım kanıtlar ve muhtemel gelecek senaryoları ekseninde endüstri 4.0 ve işin geleceği konularını açıklığa kavuşturmaktır. Fabrikalar ve emeğin ortaya çıkışıyla endüstri 1.0 üretimde ne denli köklü değişikliklere sebep olduysa, endüstri 4.0 da bu süregelen değişimin son aşamasını oluşturmaktadır. Tarihsel olarak endüstri 4.0’ın akıllı teknolojiler, işgücü piyasaları, ücret felsefesi, göç, robotik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, iklim değişikliği, dijitalleşme vb. de dâhil olmak üzere baştan aşağı her şeyde köklü bir değişimin yaşandığı yeni bir döneme işaret ettiği belirtilebilir. Filmlerin hâlihazırda yaşanmış gerçek hayat hikâyelerini ya da gelecekte yaşanması muhtemel senaryoları aktarmanın en mükemmel biçimi oldukları dikkate alındığında geleceğe yönelik tahminleme çalışmalarında ya da var olan durumların analizinde onlardan kolaylıkla yararlanılabileceği savunulabilir. Araştırmanın yöntemi olarak içerik analizi tercih edilmiştir.

Keywords

Abstract

The objective of this research is to shed light on industry 4.0 and the future of work based upon some certain evidences and probable scenarios from cinema as well as movies. As industry 1.0 has brought about radical changes in production with the emergence of factories and employees, industry 4.0 portrays the last stage of this ongoing change. Historically speaking, it can be asserted that industry 4.0 signals a novel epoch for its transformative nature on everything from top to toe including smart technologies, labor markets, wage philosophy, immigration, robotics, artificial intelligence, internet of things, climate change, digitalization, and so on. Considering the fact that movies are the gorgeous ways to visualize accurate stories or future scenarios, it is referenced that they can be utilized easily for forecasting studies or for current case analysis. As the research method of the study, content analysis was preferred.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics