En Mavi Göz’de Kesişimselliğin Kıskacındaki Siyahi Kadınlar ve Din

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 109-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih boyunca cinsiyet, insanların toplumsal pozisyonlarını belirleyen en önemli etmenlerden biri olagelmiştir. Kadınlar, erkeklerin gerisinde konumlandırılmış, üzerlerinde baskı uygulanarak ezilmişlerdir. Cinsiyet unsuruna ırk faktörü eklendiğinde ise özellikle siyahi kadınlar iki kez mağduriyete uğramakta ve toplumsal açıdan erkeklerin iki kat gerisinde kalmaktadırlar. Toni Morrison, siyahi bir kadın yazar olarak kadınların uğradığı bu çoklu ezilmişlik durumuna romanlarında ışık tutmaktadır. Yazarın, En Mavi Göz adlı romanı ise bu yansımanın örneklerinden biridir. Bu çalışma, En Mavi Göz’deki karakterleri ve motifleri kesişimsellik teorisinin merceğiyle inceleyerek sosyolojik bir bakış açısı geliştirmeye çalışmaktadır. Hipotetik olarak ilgili romanın, toplumsal cinsiyet, ırk ve güzellik algısının kesişimselliği ile siyahi kadınların uğradığı çoklu ezilmişlik durumunu yansıttığı savlanmakta ve dinin bu kesişimsellik kıskacında ne tür bir rol ifa ettiği sorgulanmaktadır. İnceleme sonucunda; romandaki siyahi karakterlerin kadınlık deneyimlerinin kesişimsellik kuramının iddialarıyla uyumlu olduğu, kadınların farklı açılardan baskı altında kaldıkları ve din olgusunun etken bir unsur olarak kesişimselliğin tahakkümü karşısında bir sığınak işlevi gördüğü bulgulanmıştır. 

Keywords

Abstract

Throughout history, gender has been one of the most important factors determining people’s social positions. Women were positioned behind men, and they were suffer under oppression. When the factor of gender added to the factor of raced, especially the black women, are victimized twice and fall behind the men doubly. In her novels, Toni Morrison as a black female writer, sheds light on this situation of multiple oppression that women suffer. The author’s novel The Bluest Eye is one of the examples of this reflection. This study tries to develop a sociological perspective by examining the characters and motifs in The Bluest Eye through the lens of intersectionality theory. It is hypothetically argued that the novel reflects the multiple oppression that black women suffer via the intersectionality of gender, race and beauty perception, and what kind of a role that  religion plays in this intersectional clamp is questioned. As a consequence, it has been found that the femininity experiences of the black characters in the novel are consistent with the claims of the intersectionality theory, that women are oppressed from different angles, and the religion as an effective factor acts as a shelter against the domination of intersectionality.

Keywords