Budizm'de Mandala Anlayışı ve Mandala Çeşitleri

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 177-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mandala, Budist dini geleneklerinde tantrik unsurlarla ilişkilendirilerek kullanılan bir semboldür. Budist dini geleneklerde mandala kullanımı kişiyi bir objeye odaklayarak kurtuluşa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda mandalanın Budizm içerisinde yaygın bir kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir. Budizm’de, mandala başta meditasyon olmak üzere çoğu ritüelde kullanılan bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle erken dönemde Vihara adı verilen mabedlerde ibadetlerden önce bir mandala oluşturulması ve oluşturulan mandala üzerinde ibadet edilmesi önemli bir uygulama olarak kabul edilmektedir.

Budizm’de kullanılan mandala örneklerinde genellikle iki unsur ön plana çıkarılmaktadır. Budist dini geleneğinde bazı mandalalar sembol bazıları da temsil olarak kullanılmaktadır. Nadir de olsa her iki unsurun kullanıldığı mandala örnekleri de mevcuttur. Sembol olarak kullanılan mandalalar genelde herkes için hemen hemen aynı anlamı ifade ederken temsil şeklindeki mandalaların anlamı ve anlattığı şey kişiden kişiye değişebilmektedir. Sembol olarak kullanılan mandalaların anlaşılması daha kolaydır. Temsil olarak kullanılan mandalaların anlaşılması zordur. Bu nedenle mandalanın kullanımında bir rehbere veya öğreticiye ya da bir ustaya ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Keywords

Abstract

Mandala is a symbol used in Buddhist religious traditions in association with tantric elements. The use of mandala in Buddhist religious traditions aims to bring the person to salvation by focusing on an object. In this context, it is seen that the mandala has a widespread use in Buddhism. In Buddhism, the mandala appears as a symbol used in many rituals, especially meditation. It is considered an important practice to create a mandala and worship on the created mandala before the worship, especially in the temples called Vihara in the early period.

In the mandala examples used in Buddhism, two elements are usually brought to the fore. In the Buddhist religious tradition, some mandalas are used as symbols and some as representations. Although rare, there are also examples of mandalas in which both elements are used. While the mandalas used as symbols generally mean the same for everyone, the meaning and the meaning of the mandalas in the form of representation can vary from person to person. Mandalas used as symbols are easier to understand. Mandalas used as representations are difficult to understand. For this reason, a guide or a teacher or a master is needed in the use of the mandala.

 

Keywords