Tanbûrî Alî Efendi ve Tanbûrî Cemil Bey’in Bestelerinin Usta-Çırak İlişkisi Bağlamında Tahlîli

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 126-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

TANBÛRÎ ALÎ EFENDİ VE TANBÛRÎ CEMİL BEY’İN BESTELERİNİN USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TAHLÎLİ

Tanbur sazının akla gelen en önemli icracılarından olan Cemil Bey virtüözlüğünün yanı sıra saz ve söz musikisi formlarındaki üretimleri ile de dikkat çeken bir bestekâr ve çok yönlü bir müzik adamıdır. Kendisi gibi Tanburi olan ve döneminin saray hayatının gözde musiki hocalarından olan Tanburi Ali Efendi ile tesadüfen tanışmış, kendisinden uzun seneler faydalanmıştır. Çalışmada, Tanbûrî Ali Efendi ve Tanbûrî Cemil Bey’in usta-çırak ilişkisi dikkate alınarak, Evç ve Sûzinâk makamında besteledikleri Tanbûri Ali Efendi’nin; Sûzinâk Ağır Aksak Şarkısı ve Evç Aksak Semaîsi ile Tanbûri Cemil Bey’in Sûzinâk Aksak Şarkısı ve Evç Aksak Semaî Şarkılarının kimlik bilgileri üzerinden karşılaştırmalı makam analizleri yapılmış, melodi cümle benzerlikleri, perde kullanım sıklıkları tespit edilerek, Cemil Bey’in eserlerindeki, Tanbûrî Ali Bey etkisinin bilimsel değerlendirme ve verilerle ortaya konması amaçlanmıştır. Amacı ve yöntemi bakımından tarama modelini esas alan betimsel bir araştırmadır. Konuyla ilgili çeşitli kaynakların taranmasıyla her iki bestekârın ortak kullandıkları makamlardan seçilen eserler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın usta çırak ilişkisi bağlamında, karşılaştırmalı makamsal analiz konularına yönelik araştırmalara kaynak teşkil edeceği ve özgün olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

" ANALYZING THE COMPOSITIONS OF TANBÜRİ ALİ EFENDİ AND TANBURÎ CEMİL BEY IN THE CONTEXT OF THE MASTER APPRENTICE, RELATIONSHIP"

Cemil Bey, one of the most important performers of the tanbur instrument, is a composer and versatile musician who draws attention with his productions in different genres as well as his virtuosity. He met Tanburi Ali Bey, who was a Tanburi like himself and one of the favorite music teachers of the palace life of his time, and benefited from him for many years. In the study, Tanbûri Ali Efendi's compositions in Evç and Sûzinâk makams, taking into account the master-apprentice relationship between Tanbûrî Ali Efendi and Tanbûrî Cemil Bey; Comparative maqam analyzes were made on the identity information of Sûzinâk Ağır Aksak Song and Evç Aksak Semaî and Tanbûri Cemil Bey's Sûzinâk Aksak Song and Evç Aksak Semaî Songs, melody sentence similarities, pitch usage frequencies were determined, and the effect of Tanbûrî Ali Bey on Cemil Bey's works was made. It is aimed to be revealed with scientific evaluations. It is a descriptive research based on the scanning model in terms of its purpose and method. By scanning various sources related to the subject, the works selected from the modes used by both composers constitute the sample of the study. In the context of master-apprentice relationship, it is thought that the study will be a source for research on comparative modal analysis and is original.

 

Keywords