Diyabet Hastalarının Ayak Problemleri ve Ayakkabı ile İlgili Tercihlerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 80-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık alanında yapılan çalışmalar, insanlığa katkı sağlamak ve bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için önemli bir çalışma alanıdır. Bu çalışma alanı yalnızca tıp sahasında değil, elektrik-elektronik, bilgisayar, yazılım vb. alanlarda da gerçekleştirilmektedir. Moda ve tekstil alanı da sağlık sektörüne önemli çalışmalarla katkı sağlamaktadır.

Günümüzde diyabet gittikçe artış gösteren kronik bir hastalıktır. Diyabete bağlı ayak problemleri ise oldukça hassas ve özen gösterilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Dolayısıyla ayakkabı seçimi de bu gruptaki hastalar için son derece önemlidir. Bu çalışma ile diyabetik ayak problemi yaşayan hastaların ayakkabı ile ilgili tercihlerin ve problemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri 10’u kadın, 20’si erkek toplam 30 örneklem grubuna uygulanan anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Katılımcıların bir bölümü diyabetik ayakkabıyı daha önce duymamışlardır ve buna bağlı olarak diyabetik ayakkabı kullanım oranı düşük çıkmıştır. Katılımcıların, günlük kullandıkları ayakkabılarda, olması gereken bazı önemli özelliklerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Tercih ettikleri ayakkabılarda estetikten önce rahatlık, konfor ve ayağa uyumu ön planda tuttukları sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca günlük yaşamda ayakkabı kullanmak durumunda kalsalar bile ayaklarının terlikle çok daha rahat ettiklerini belirtmiş olmaları, piyasada bulunan ayakkabıların diyabet hastalarının kullanımına çok uygun olmadığını göstermektedir.

Keywords

Abstract

Studies in the field of health are an important field of study to contribute to humanity and increase the quality of life of individuals. This field of study is not only in the field of medicine, but also in electrical-electronics, computers, software, etc. carried out in the fields. The field of fashion and textile also contributes to the health sector with important studies.

Diabetes is a chronic disease that is increasing day by day. Diabetes-related foot problems is a very sensitive health problem that needs attention. Therefore, the choice of footwear is also extremely important. In this study, it is aimed to determine the preferences and problems related to shoes of patients with diabetic foot problems. The data of the study were obtained by using the formula obtained using a total of 30 samples, 10 of which were women and 20 men. Some of the participants had not heard of diabetic shoes before, and accordingly, the rate of use of diabetic shoes was low. It has been determined that the participants do not have some important features that should be in the shoes they use daily. It has emerged that they prioritize ease, comfort and compatibility with the feet before aesthetics in the footwear they prefer. In addition, the fact that their feet are much more comfortable with slippers, even if they have to use shoes in daily life, shows that the shoes available in the store are not very suitable for diabetic patients.

Keywords