Hatay AFAD Gönüllülerinin Sosyo Demografik Bilgileri ve Motivasyon Analizi

Author:

Number of pages: 122-139
Year-Number: 2021-30

Abstract

Bu çalışma; Hatay iline kayıtlı AFAD gönüllülerin sosyo demografik bilgilerini ortaya koymak ve faaliyetlerde yer almalarını sağlayan motivasyon faktörlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın örneklemini, 2019 tarihinde Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen,  AFAD Gönüllüleri buluşuyor etkinliğine katılan 181gönüllü oluşturmuştur.  Çalışmada, Gönüllü Motivasyon Envanteri Ölçeği ve sosyo demografik verileri ortaya koyan 4 sorulu kişisel bilgi formundan oluşan anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Hatay ili AFAD gönüllülerin büyük kısmının lisans düzeyinde üniversite öğrencisi, genç ve bekârlardan oluştuğu ayrıca erkek katılımcıların daha fazla olduğu görülmektedir. Sosyal etkileşim ve afet farkındalığı yüksek bireylerin aktif AFAD gönüllüsü olmaya daha yatkın olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

This study; was carried out to reveal the socio-demographic information of AFAD volunteers registered in the province of Hatay and determine the motivation factors that enable them to participate in the activities.

The sample of the study consisted of 181 volunteers who participated in the AFAD Volunteers Meeting event organized by the Hatay Disaster and Emergency Directorate in 2019. In this study, a questionnaire consisting of the Volunteer Motivation Inventory Scale and a personal information form of 4 questions on socio-demographic data was used. As a result of the research, it was seen that most of the volunteers of AFAD in Hatay province consist of university students, young and single students at the undergraduate level, and there are more male participants. It is predicted that individuals with high social interaction and disaster awareness are more likely to become AFAD volunteers.

Keywords