Antonio Gramsci’nin Hegemonya Konseptinde Avrupamerkezcilik

Author:

Year-Number: 2020-29
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-24 17:08:47.0
Language : İngilizce
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 55-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Antonio Gramsci’nin hegemonya konseptindeki Avrupamerkezciliği analiz etmeye yönelik bir araştırmaya dayanmaktadır. Önceki çalışmalar hegemonya konseptinin kapitalist toplumlarda burjuvazi ile proletarya arasındaki tarihsel çekişmeyi açıklamak için geliştirildiğini ortaya koymaktadır. Rıza ve zorlamayı içeren hegemonya oluşturma stratejileri ve karşı hegemonik mücadelenin ortaya çıkışı, Gramsci’nin hegemonya konseptinin ana bileşenleridir. Kapitalist ekonomik model Batı toplumsal yapısında ortaya çıkmış ve Gramsci bunu hegemonya konseptine ilişkin analizinde ele almıştır. Önceki çalışmalarda Gramsci’nin hegemonya konseptinin Avrupamerkezci doğası üzerine kapsamlı bir analiz yapılmamıştır. Avrupamerkezciliğin tarihsel evrimi ve hegemonya konseptinin analizi ile bu çalışma, Gramsci’nin hegemonya konseptinin Avrupamerkezci doğasını sunmayı amaçlamaktadır. Araştırma bulguları, ABD'nin dünya siyasetindeki hegemonik konumunun oluşumu incelenerek açıklanmaktadır.

Keywords

Abstract

This study is based on a research related to analyze the Eurocentrism in Antonio Gramsci’s concept of hegemony. Recent analyses reveal that the notion of hegemony has been developed in the capitalist societies to explain the historical contest between bourgeoisie and proletariat. Strategies for the formation of hegemony, including using consent and coercion as well as the emergence of the counter-hegemonic struggle are the main components of Gramsci’s conception. The capitalist economic model emerged in the Western social structure and Gramsci covered this in his analysis of the concept of hegemony. However, previous studies did not perform a comprehensive analysis of the Eurocentric nature of Gramsci’s concept. With an analysis of the historical evolution of Eurocentrism and the notion of hegemony, this study aims to present the Eurocentric nature of Gramsci’s concept of hegemony. The research findings are explained through analyzing the formation of the hegemonic position of US in the world politics.

Keywords