Mustafa Lutfî el-Menfelûtî’nin el-Lakîta Adlı Kısa Öyküsü ve Tahlili

Author:

Year-Number: 2020-29
Number of pages: 223-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

el-Lakîta (Buluntu Kız) öyküsü, Arap edebiyatında önemli bir yeri olan Mustafa Lutfî el-Menfelûtî tarafından kaleme alınmıştır. Yaşadığı dönemde Arap edebiyatına yeni girmekte olan edebi türlerin gelişiminde önemli katkıları bulunan el-Menfelûtî, üslubu ve dili kullanma becerisiyle kendinden sonra gelen birçok önemli yazarı etkilemiştir. el-Lakîta öyküsü el-Menfelûtî’nin 1907 yılında el-Mu’eyyed gazetesinde yayımlanan en-Nazarât adlı öykü ve makaleler mecmuasının bir bölümüdür. Romantizmin etkili olduğu öyküde, gerçek ailesini hiç tanımayan bir kızın hazin serüveni anlatılmaktadır. Yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi el-Lakîta öyküsüne de yoğun bir karamsarlık hâkimdir. Öyküde birçok Müslüman yazarın ele aldığı batı kültürünün İslam dünyasına olan etkileri karşılaştırmalı bir şekilde işlenmektedir. el-Lakîta öyküsü ile diğer eserlerinde olduğu gibi okuyucuya farklı mesajlar vermeyi amaçlayan el-Menfelûtî, toplumda gördüğü olumsuzlukları yazdığı öyküyle öğretici bir üslupla düzeltmeyi hedeflemektedir. Bu makalede önce yazar ve eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiş, daha sonra el-Lakîta öyküsü, şekil ve muhteva bakımından incelenmiş, son olarak öykünün çevirisi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The story of al-Lakîta (Finded Girl) was written by Mustafa Lutfi el-Menfelûtî, who has an important place in Arabic literature. El-Menfelûtî, who made important contributions to the development of literary genres that were newly entering the Arabic literature during his lifetime, influenced many important writers who came after him with his style and ability to use language. The story of al-Lakîta is a part of al-Menfelûtî's collection of stories and articles named en-Nazarât published in the newspaper al-Mu'eyyed in 1907. In the story, where romance is effective, the sad adventure of a girl who never knows her real family is told. An intense pessimism prevails in the story of al-Lakîta, as in the author's other works. In the story, the effects of western culture on the Islamic world, which many Muslim writers deal with, are handled in a comparative way. As in the story of al-Lakîta and his other works, al-Menfelûtî aims to give different messages to the reader and aims to correct the negativities he sees in society with an instructive style with his story. In this article, first brief information about the author and his works was given, then the story of al-Lakîta was examined in terms of form and content, and finally the story was translated.

Keywords