Tevhid ve Toplum
Tawheed and Society

Author : Mustafa SAFA
Number of pages : 315-320

Abstract

“Tevhid ve Toplum” isimli kitap bir giriş ve beş bölüm diyebileceğimiz ara başlıktan oluşmuştur. Yazar Celaleddin Vatandaş, kitabın giriş bölümünde İslam’ın özü olan “tevhid”in sosyolojik olarak dört temel esası olduğunu söyler. Bu dört esastan birisinin kabul edilmemesi ya da terk edilmesi sonucu toplumların varlık aleminde esas olan tevhidden uzaklaşarak arızi/ilintisel olan şirke düştüğüne dikkat çeker. İnanç ve davranış olarak, insan ile Allah arasındaki uyumlu ilişki ve insan ile evren arasındaki uyumlu ilişki anlamına gelen tevhidin dört esasının: 1. Allah’ın varlığı ve birliğinin; 2. bütün varlıkların yaratanı olduğunun; 3. bütün varlıkları yönetip kontrol eden olduğunun; 4. insanı yöneten ve kontrol eden olduğunun kabul edilmesi olduğunu söyler.

Keywords

Tevhid, Şirk, Hz. Muhammed, Mekke Toplumu, Hz. Musa, Firavun, Mısır Toplumu.

Read: 709

Download: 249