Osman b. Musa Eskişehrî’nin Hacamat Risalesi ve Hadis Kullanımı
Treatise of Hijama written by Osman b. Musa Eskişehrî and Its Use of Tradition

Author : Ekrem YÜCEL
Number of pages : 273-309

Abstract

Hacamat risalesinin müellifi, Osmanlı dönemi alimlerinden Eskişehirli Osman b. Musa’dır. Ancak hakkında detaylı bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bir mukaddime ve üç bâbdan oluşan risale, hacimce küçük olmasına rağmen ihtiva ettiği bilgi ve hadis kullanımı bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Mukaddimede hacamatın tarifi, fasd ile arasındaki fark ve hacamat yaptıracak kişinin uyması gereken kurallar ele alınmıştır. Birinci bâbda hacamat yaptırmak için zararlı olan günler, ikinci bâbda fayda ve fazileti üçüncü bâbda ise hacamatın mahalleri ve faydalı olan günler açıklanmıştır. Müellif, konuyu ele alırken büyük ölçüde hadislere dayanmaktadır. Özellikle hacamatın fayda ve fazileti meselesinde bu durum daha bariz görülmektedir. Kullanılan hadisler, bazen musannif ismi, bazen sahabi râvi adı zikredilerek nakledilmekte bazen de ikisi de belirtilmeden “bir rivayette böyledir” şeklinde verilmektedir. Rivayetlerin sıhhati hakkında ise herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Hadisler genel olarak kütüb-i sitteden seçilmiş olup muteber kaynaklarda yer almayan bazı zayıf rivayetler de vardır. Ayrıca müellifin, özgün yanları olmakla birlikte, Ali el-Kârî’nin Şemâil şerhi olan Cem’u’l-Vesâil fi Şerhi’ş-Şemâil isimli eserden faydalandığı anlaşılmaktadır.

Keywords

Hacamat, Osman b. Musa, Hadis, Osmanlı Dönemi

Read: 742

Download: 234