AFGANİSTAN’DA MOLLALARIN TOPLUMSAL KONUMU VE FONKSİYONLARI

Author:

Year-Number: 2020-29
Number of pages: 254-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afganistan, üçüncü Halife Hz. Osman döneminde İslamiyet ile tanışmış ve İslam dinini benimsemiştir. Her toplumda olduğu gibi Afganistan'ın geleneksel toplumu için de din vazgeçilmez bir unsur olup hayatın hemen hemen her alanında kendini göstermektedir. Dinin temsilcisi olarak mollalar da toplumda önemli bir konum ve etkinliğe sahiptir. Molla dinî otoritelerin ideal tipi olarak toplumda oldukça saygınlık ve itibar sahibidir. Afganistan’da dini otoriteler; molla, Mevlevi, damla, ahund, mevlana, molla imam ve hatip olarak isimlendirilmektedir. Bunlar aslında birer ilmi unvan olup belli seviyeleri gösterir. Bu unvanlar ilmi aşamaları ve seviyeleri tamamladıktan sonra kazanılmaktadır. Molla bir yandan ilmi bir unvan olup diğer yandan din adamlarının genel ismidir. Afganistan toplumunda molla, dini, sosyal, kültürel ve politik olarak oldukça önemli etkinliğe sahip olup toplumda önemli fonksiyonları icra etmektedir. Molla; imamlık, hatiplik, camide çocuklara din dersleri vermek, dini medreselerde ders vermek, devlet okullarında din dersleri vermek, dini tören ve merasimleri yerine getirmek, devlet memurlarının bazı işlerini yürütmek, mutemetlik, arabuluculuk, müftülük görevi ve yerel davaların çözümü, gelenek ve göreneklerin korunması ve yaşatılması gibi birçok fonksiyonları icra etmektedir.

Keywords

Abstract

Afghanistan has met Islam during the third Caliph Hz.Osman era and has adopted the religion of Islam. As in every society, religion is an indispensable element for the traditional society of Afghanistan and it manifests itself in almost every aspect of life. As representatives of religion, Mollas have an important position and efficiency in society. Molla is highly regarded and respected in society as the ideal type of religious authorities. Religious authorities in Afghanistan: Named as molla, mavlawi, damolla, akhund, mavlana, molla imam and khatib. These are actually scholar titles and show certain levels. These titles are earned after completing the scholarly stages and levels. Molla is a scholar title on the other hand it is the general name of the religious scholars. In Afghanistan society molla has very important religious, social, cultural and politically has quite important efficiency and performs important functions in the society; Performs functions such as imam, khatib, giving religious lessons to children in the masjid, giving religious lessons in madrasas, giving religious lessons in government schools, performing in religious events and ceremonies, conducting some of the civil servants' duties, trusteeship, mediation, performing fatwa duty and solving local cases, preserving and keeping alive of traditions and customs and many other functions.

Keywords