Hukuk Dili ve Belirsizlik
The Law Language and Uncertaınty

Author : Zeliha GADDAR
Number of pages : 261-272

Abstract

Öz Toplum düzeninin, toplumsal yaşamın, toplumsal ve bireysel iletişimin sağlanması için temel olgu dildir. Kişiler dil yeteneğini kullanarak düşünce ve duygularını adlandırır ve anlamlandırır. Toplumsal yaşamda ilişki ve iletişim zorunludur. Dilin yanında en ilkel toplumlarda bile toplumsal yaşamı kolaylaştıracak, koruyacak ve düzeni sağlayacak din, ahlak, töre ve hukuk gibi kurallara ihtiyaç duyulmuştur. Bu kurallar içinde en önemlisi hukuktur. Çünkü hukuk sadece emredici kuralları değil aynı zamanda kurallara uyulmaması durumunda cezayı öngörür. Bu nedenle hukuk, adalete yönelik bir toplumsal yaşam düzeni olarak tanımlanır. Görülüyor ki dil ve hukuk toplumsal yaşamın devamlılığı için olmazsa olmazlardandır. Ancak hukuku da var eden olgunun dil olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Zaman içinde meslek gruplarına göre dil farklılıkları oluşmuştur. Söz konusu meslek gruplarına ait olmayan kişiler tarafından bu dilleri anlamak zor hatta imkânsız hale gelmiştir. Gündelik dilde kullanılmayan sözcüklerin hâkimiyeti altında olan hukuk dili anlaşılması en zor mesleki dillerden biridir. Bu çalışmanın amacı hukuk dilinin özel bir dil olduğunu göstermenin yanında Türk hukuk dilinin genel özelliklerini araştırmak ve toplumsal kuralların yazılı bütünü olarak kabul edilen hukuk metinlerinin belirsizliklerine dikkat çekmek ve yalınlaştırılmasının önemi üzerinde durmaktır.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Hukuk Dili, Türk Hukuk Dili, Belirsizlik, Yalınlaşma, İletişim.

Read: 742

Download: 275