Algılanan Yönetici Desteğinin Çalışanların Stres ve Depresyon Düzeylerine Etkisi
The Effect of Perceived Supervisor Support on Employees’ Depression and Stress Levels

Author : Süreyya ECE
Number of pages : 100-112

Abstract

Çalışanlar iş yükü, çalışma koşulları, işin niteliği, iş dışındaki sorunları başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bazı dönemler kendilerini baskı altında hissedebilirler. Bir yandan çalışıp bir yandan eğitim hayatına devam eden çalışanlarda ise bu durum daha yaygın görülebilir. Söz konusu çalışanlar iş ve eğitime yönelik sorumluluklarını aksatmadan yerine getirerek ikisi arasında denge kurmaya çalışırlar. Ancak bu yoğun çalışma temposu sonucunda stres ve depresyon yaşama olasılıkları çok yüksektir. İş yerinde yöneticilerinden destek gördükleri takdirde bu olasılığın azalacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada çalışanların algıladıkları yönetici desteğinin, onların stres ve depresyon düzeylerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu kapsamda, bir yandan çalışan bir yandan eğitimine devam eden çalışanlarla anket yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda algılanan yönetici desteğinin stres ve depresyon üzerinde negatif yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre özellikle yoğun iş temposundaki çalışanlar, yönetici desteği aldıklarında zihinsel olarak daha rahat olurlar. Araştırmanın yöneticilere, eğitimlerini sürdüren çalışanların desteklenmelerinin stres ve depresyon düzeylerini düşürmeye yardımcı olacağını göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Keywords

Algılanan Yönetici Desteği, İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Lider-Üye Etkileşimi Stres, Depresyon

Read: 735

Download: 244