Algılanan Yönetici Desteğinin Çalışanların Stres ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : İşletme/ Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi
Number of pages: 100-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanlar iş yükü, çalışma koşulları, işin niteliği, iş dışındaki sorunları başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bazı dönemler kendilerini baskı altında hissedebilirler. Bir yandan çalışıp bir yandan eğitim hayatına devam eden çalışanlarda ise bu durum daha yaygın görülebilir. Söz konusu çalışanlar iş ve eğitime yönelik sorumluluklarını aksatmadan yerine getirerek ikisi arasında denge kurmaya çalışırlar. Ancak bu yoğun çalışma temposu sonucunda stres ve depresyon yaşama olasılıkları çok yüksektir. İş yerinde yöneticilerinden destek gördükleri takdirde bu olasılığın azalacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada çalışanların algıladıkları yönetici desteğinin, onların stres ve depresyon düzeylerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu kapsamda, bir yandan çalışan bir yandan eğitimine devam eden çalışanlarla anket yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda algılanan yönetici desteğinin stres ve depresyon üzerinde negatif yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre özellikle yoğun iş temposundaki çalışanlar, yönetici desteği aldıklarında zihinsel olarak daha rahat olurlar. Araştırmanın yöneticilere, eğitimlerini sürdüren çalışanların desteklenmelerinin stres ve depresyon düzeylerini düşürmeye yardımcı olacağını göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Employees may feel under pressure for a number of reasons, mainly due to workload, working conditions, the nature of the job, non-business problems. This situation may be more common in employees who continue their education life while working. These employees try to balance between the job and education life by struggling to fulfill their job and education responsibilities without delay. However, as a result of this intense working tempo, they are very likely to experience stress and depression. It is thought that this possibility will decrease if they receive support from their supervisors at the workplace. In this study, it was investigated how executive support perceived by employees affects their stress and depression levels. In this context, a survey has been conducted with employees who continue their education while working. Results of the analysis showed that perceived executive support has a negative effect on stress and depression. According to this result, especially the employees who work intensely become more mentally comfortable when they perceived support from their supervisor. The research is important to show the managers that supporting the employees who continue their education, can help reduce their stress and depression levels.

Keywords