Kırım Tatarlarında Düğün Adetleri ve Bu Adetlerde Yaşanan Kültür Değişmeleri (Eskişehir-Ankara Örneği)

Author:

Year-Number: 2020-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 113-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihsel süreç içerisinde kendi ülkelerinden farklı ülkelere göç etmek zorunda bırakılan topluluklardan biri olan Kırım Tatarları, geldikleri yerlere kendi kültürel özelliklerini de taşımışlardır. Buna göre farklı toplumların birbirleriyle temasa geçmesi toplumların etkileşim yaşamalarına sebep olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’ye göç eden Kırım Tatarlarının kültürel özellikleri arasında bulunan düğün adetleri ve bu adetlerde zamana bağlı olarak yaşanan kültür değişmelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’ye yerleşen, Ankara ve Eskişehir’de yaşayan ve bir Kırım Derneği üyesi olan 32 (otuz iki) Kırım Tatar katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Kırım Tatarlarında geçmişten günümüze en çok değişen geleneklerin başında düğün ve düğün süreçleri geldiği ve Kırım Tatar geleneklerinin tam olarak yaşatıldığı düğünlere günümüzde çok rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, Kırım Tatar düğün adetlerinin şehir hayatına uygun olmaması ve karışık evliliklerin günümüzde oldukça artmış olması görülmüştür.

Keywords

Abstract

Crimean Tatars, one of the communities that were forced to migrate from their own countries to different countries in the historical process, also carried their own cultural characteristics to their place. Accordingly, the contact of different societies has caused societies to interact. In this study, it was aimed to determine the wedding traditions and cultural changes experienced due to time, which are among the cultural characteristics of Crimean Tatars who migrated to Turkey. Within this framework, 32 (thirty-two) Crimean Tatar participants who settled in Turkey, living in Ankara and Eskisehir and a member of the Crimean Association, had in-depth negotiations. As a result of the research, wedding and wedding processes came at the beginning of the most changing traditions of Crimean Tatars from the past to the present and the weddings where the Crimean Tatar traditions were fully lived were not found much today. Among the main reasons for this situation, Crimean Tatar wedding traditions are not suitable for city life and mixed marriages have increased considerably today.

Keywords