Nietzsche ve Durkheim'da Ahlak
The Ethics In Nietzsche And Durkheim

Author : Buse GÜLŞEN -Kemaleddin TAŞ
Number of pages : 239-260

Abstract

Sosyal bilim alanlarının, özellikle de felsefe ve sosyolojinin en öncelikli konu başlıklarından birisi olan ahlak, tarih boyunca birey ve toplum hayatında önemli bir unsur olmuştur. Disiplinlerin genel karakteristiği gereği ahlakı, felsefe daha çok bireysel, sosyoloji ise toplumsal olarak ele almıştır. Bu makalede, ahlak konusunda kendi alanlarına öncüllük etmiş kişilerden olan felsefe dünyasının en önde gelen temsilcilerinden Nietzsche’nin ve sistematik sosyolojinin ve sosyolojizm akımının kurucusu olarak kabul edilen Durkheim’ın ahlakla ilgili düşüncelerine yer verilecektir. Nietzsche ve Durkheim’ın bağlı bulunduğu disiplinler, doğal olarak ahlaka karşı yaklaşımlarında etkili olmuştur. Bu durum, her ikisinin ahlakın alt boyutlarıyla ilgili ortaya koyduğu düşüncelerinde bariz bir biçimde görülmektedir. Diğer bir ifadeyle farklı iki sosyal bilim alanı içerisinde bulunan düşünürler, bunun etkisiyle birbirinden çok farklı argümanlarla ahlak kavramını temellendirmeye çalışmış ve değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu bağlamda makalede, Nietzsche ve Durkheim’ın ortak konular çerçevesinde ahlak anlayışları; bireysel ahlak, toplumsal ahlak, dinsel ahlak, ödev ahlakı, meslek ahlakı, bilimsel ahlak ve pragmatik ahlak başlıkları altında ele alınarak karşılaştırmalarda bulunulacaktır.

Keywords

Nietzsche, Durkheim, Ahlak, Birey, Toplum

Read: 820

Download: 269