TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMLERİN YAŞ/NÜFUS İLİŞKİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-25
Yayımlanma Tarihi: 2019-06-28 17:40:24.0
Language : Türkçe
Konu : Trafik
Number of pages: 278-288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Trafik kazaları ve bu kazalar sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalar Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada en önemli sağlık sorunlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılı yol güvenliği raporunda; her yıl yaşanan karayolu trafik kazalarında 1.2 milyondan fazla kişinin öldüğü yaklaşık 50 milyon kişinin yaralandığı belirtilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 36 ülke de trafik kazası sonucu ölümlerin yaşlara göre dağılımı, nüfusun yaşlara göre dağılımıyla ilişkilendirilerek analiz edilmiş ve ölüm katsayıları oluşturulmuştur. Analiz; çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı ölümleri olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır. Çıkan sonuçlar ülkeler bazında karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Traffic accidents and deaths /injuries reason of that accidents are one of the most important health problems in the world as Turkey. It is indicated at Road Safety Annual Report 2015 of World Health Organisation that more than 1.2 million deaths and about 50 million injuries are occured at road traffic accidents every year. In this study, in 36 countries including Turkey, the distribution of deaths caused by traffic accidents according to ages was analyzed by associating with distribution of population based on age parameter and death coefficients were determined in this way. Analysis was established based on four main categories which are children, young, adult and elderly deaths. The results of the study are compared and evaluated on country basis.

Keywords


 • Deery, H. A. & Fildes, B. N. Young novice driver subtypes: Relationship to high-risk behavior, traffic accident record, and simulator driving performance. Human Factors, 41, 628-643, 1999.

 • Evans, L., & Wasielewski, P. Risky driving related to driver and vehicle characteristics. Accident Analysis and Prevention,15, 121–136, 1983.

 • Global Status Report On Road Safety. World Health Organization. Geneva, Switzerland, 2015.

 • Leslie, J.C., Rooney F. Psychological Factors in Road Traffic Accidents-Statistical Evidents and A Study of The Effects of Viewing and Anti-Speeding Film, Irish Journal of Psychology, Vol.17, No.1, 35-47, 1996.

 • Performans Denetimi Raporu. Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, TC Sayıştay Başkanlığı, Ankara, 2008.

 • Road Safety Annual Report. OECD Publishing, Paris, 2016.

 • Schwebel, D.C., Ball, K. K., Severson, J., Barton, B. K., Rizzo, M., Viamonte, S. M. Individual difference factors in risky driving among older adults Journal of Safety Research, 38, 501–509, 2007.

 • Smith, P., Waterman, M., & Ward, N. Driving aggression in forensic and non-forensic populations: Relationships to self-reported levels of aggression, anger and impulsivity. British Journal of Psychology, 97, 387– 403, 2006.

 • Stradling, S. G., Parker, D., Lajunen, T., Meadows, M. L., & Xie, C. Q. Drivers violations, errors, lapses and crash involvement: International comparisons. Proceedings of the Conference Road Safety in Europa, 3345, 1998.

 • Sümer, N. Trafik kazalarını kestirmede sürücülük becerileri, hata ve ihlallerin rolü. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 3844, 2001.

 • Şengül, A. Trafik Kazalarında Gerçek Verilerin Oluşturulması Ve Trafik Kazalarının Önlenmesine Yönelik Etkin Eğitim Faaliyetlerinin İncelenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi,Yüksek Lisans Tezi İstanbul, 2015.

 • The World Factbook. Central Intelligence Agency, .S. Government Printing Office, 2014.

 • Wasielewski, P. Speed as a measure of driver risk: Observed speed versus driver and vehicle characteristics. Accident Analysis and Prevention, 16, 89–103, 1984.

                                                                                                    
 • Article Statistics