Şirketler İçin Hisse Halka Arz Süreci: Örnek Uygulamalar

Author:

Year-Number: 2020-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Finans, Sermaye Piyasalaları, İslami Finansman
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sermaye piyasalarında dayalı bir ekonomide refah tabana yayılmakta, küçük birikimler ekonomiye katılmakta ve girişimcilik ruhu ile üretkenlik artmaktadır. Sermaye piyasalarının en önemli finansal aracı ise hisse senedi halka arzıdır. Hisse halka arzı tüketicileri ekonomik kalkınmaya hem sermaye hem de bilgi anlamında dahil ederken banka finansmanında dar boğazda olan şirketler için yeni bir finansman aracı ortaya çıkarmaktadır. Çalışmamızda sermaye piyasaları profesyonelleri ve sanayi firmaları yöneticileri ile halka arza yönelik en çok merak edilen sorular ortaya konmuş ve cevapları aranmıştır. Gerçek halka arz uygulamalarının fiyat tespit raporları incelenerek son dönemde gelişen fiyatlama yaklaşımları ve halka arzların başarıları gösterilmeye çalışılmıştır. Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısının 500’ün altında olması gelecek dönem halka arza hazırlanan şirketler için söz konusu çalışmanın önemli sonuçları bulunmaktadır. Ayrıca sermaye piyasalarına dayalı bir ekonomiye geçiş yapmak isteyen ilgili otoritenin hangi noktalara yönelmesine yönelik çalışmamız sonuçlar üretmektedir. Halka arz süreçlerinin uygulamasına yönelik önemli bir literatüre sahip olmayan akademik dünya için çalışmamız bir başlangıç olarak görülmekte halka arzların sürecine yönelik çalışmaların artması ile sektördeki yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyelerinin artması beklenebilir.

Keywords

Abstract

In an economy based on capital markets, prosperity spreads to bottom, and productivity increases with entrepreneurial spirit. Most important financial instrument of capital markets is equity public offering. Equity public offering includes consumers in economic development, both in terms of capital and information, while creating a new financing tool for companies in bottleneck in bank financing. In this study, most curious questions regarding equity public offering with capital market professionals and managers of industrial firms are put forward and their answers are sought. By examining price determination reports of public offerings, recent pricing approaches and successes of public offerings are tried to be shown. The number of companies traded on Borsa Istanbul is less than 500, and this study has important results for companies that are preparing to offer to the public in the next period. Additionally, this study on which points the relevant authority wants to transition to a capital market-based economy produces results. This study for academic world, which doesn’t have significant literature on implementation of public offering processes, is seen as beginning. It can be expected that level of financial literacy of investors in sector will increase with increase of studies about initial public offerings.

Keywords