Şirketler İçin Hisse Halka Arz Süreci: Örnek Uygulamalar
Equity Public Offering Process For Companies: Case Studies

Author : Halil ARSLAN -Temur KAYHAN
Number of pages : 1-14

Abstract

Sermaye piyasalarında dayalı bir ekonomide refah tabana yayılmakta, küçük birikimler ekonomiye katılmakta ve girişimcilik ruhu ile üretkenlik artmaktadır. Sermaye piyasalarının en önemli finansal aracı ise hisse senedi halka arzıdır. Hisse halka arzı tüketicileri ekonomik kalkınmaya hem sermaye hem de bilgi anlamında dahil ederken banka finansmanında dar boğazda olan şirketler için yeni bir finansman aracı ortaya çıkarmaktadır. Çalışmamızda sermaye piyasaları profesyonelleri ve sanayi firmaları yöneticileri ile halka arza yönelik en çok merak edilen sorular ortaya konmuş ve cevapları aranmıştır. Gerçek halka arz uygulamalarının fiyat tespit raporları incelenerek son dönemde gelişen fiyatlama yaklaşımları ve halka arzların başarıları gösterilmeye çalışılmıştır. Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısının 500’ün altında olması gelecek dönem halka arza hazırlanan şirketler için söz konusu çalışmanın önemli sonuçları bulunmaktadır. Ayrıca sermaye piyasalarına dayalı bir ekonomiye geçiş yapmak isteyen ilgili otoritenin hangi noktalara yönelmesine yönelik çalışmamız sonuçlar üretmektedir. Halka arz süreçlerinin uygulamasına yönelik önemli bir literatüre sahip olmayan akademik dünya için çalışmamız bir başlangıç olarak görülmekte halka arzların sürecine yönelik çalışmaların artması ile sektördeki yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyelerinin artması beklenebilir.

Keywords

Sermaye Piyasaları, Halka Arz, Şirket Değerleme, Piyasa Çarpanları, Borsa İstanbul

Read: 741

Download: 252