SORUNLARA ÇÖZÜM BULMADA BİBLİYOTERAPİ TEKNİĞİ VE KULLANIM ALANI
BIBLIOTHERAPY TECHNIQUE AND AREA OF USE IN FINDING THE SOLUTIONS TO PROBLEMS

Author : Özlem DEMİREL -Çetin ÇOBAN
Number of pages : 81-99

Abstract

Günümüz değişen şartları beraberinde yenilik ve kolaylıklarla birlikte zorluklar ve başa çıkılması gereken yeni problemleri de getirmektedir. Bu zorluk ve problemler kimi zaman bireylerin kendi başlarına çözüm bulabilecekleri şekilde olabilirken kimi zaman da üstesinden gelemeyerek psikolojik destek almalarını gerektirir şekilde görülebilmektedir. Bu noktada başvurulan uzman desteği çeşitli nedenlerden dolayı (sosyal kabul, bireyin desteği istemeyerek alması gibi) istenilen etkiyi yaratmayabilir. Zorlu olan bu süreç erken yaşlarda görülmeyle birlikte biraz daha karmaşıklaşabilir. Zorlu olabilen bu süreci çocukların daha rahat atlatabilmeleri için kullanılan tekniklerden biri bibliyoterapidir. Bibliyoterapinin çok farklı tanımları olmakla birlikte; kişilerin okumuş oldukları kitaplardan etkilenip bunun etkisiyle kendi ruhsal ve davranışsal sorunlarına çözüm yolu geliştirip, bazı davranışsal tutumlarını değerlendirip okudukları kitaba göre şekillendirmeye ve problem davranışlarda, davranış değişiklikleri sağlamasına çalışmaktır (Marlowe & Maycook, 2000), şeklinde tanımlanabilir. Bu çalışma kapsamında bibliyoterapi tekniğinin tarihçesi, amaçları, bibliyoterapi süreci, bibliyoterapinin kullanım alanları ve bibliyoterapi tekniğini uygulayan kişide bulunması gereken özellikler üzerinde durulmaktadır.

Keywords

bibliyoterapi, sorunlara çözüm bulma

Read: 756

Download: 227