Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik
Sainthood In Catholic Christianity

Author : Ayhan ASLANOĞLU
Number of pages : 310-314

Abstract

Hıristiyanlıkta “kutsal” sözcüğü, genel olarak “saygı uyandıran, saygıya ve korkuya sevk eden her şey.” anlamında kullanılmaktadır. Bu çerçevede “kutsal” sözcüğünün eşanlamlısı olarak “Aziz” ifadesi önemli bir yer teşkil etmektedir. Tanıtımını yapacağımız eserde Katolik dünyasında kutsal kabul edilen “Azizlik ve Azizler” ele alınıp incelenmiştir. Kemal Polat, tarafından hazırlanan “Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik” eseri önsöz, giriş, üç bölüm, sonuç, fotoğraflar, bibliyografya ve dizinden oluşmaktadır.

Keywords

Read: 804

Download: 260