Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik

Author:

Year-Number: 2020-28
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-23 15:47:14.0
Language :
Konu :
Number of pages: 310-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hıristiyanlıkta “kutsal” sözcüğü, genel olarak “saygı uyandıran, saygıya ve korkuya sevk eden her şey.” anlamında kullanılmaktadır. Bu çerçevede “kutsal” sözcüğünün eşanlamlısı olarak “Aziz” ifadesi önemli bir yer teşkil etmektedir. Tanıtımını yapacağımız eserde Katolik dünyasında kutsal kabul edilen “Azizlik ve Azizler” ele alınıp incelenmiştir. Kemal Polat, tarafından hazırlanan “Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik” eseri önsöz, giriş, üç bölüm, sonuç, fotoğraflar, bibliyografya ve dizinden oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

In Christianity, the word” holy “is generally " anything that evokes respect, refers to respect and fear."is used in the sense of. In this context, the term “Saint” as a synonym of the word “holy” constitutes an important place. In the work that we will promote, “Saints and Saints” considered sacred in the Catholic world are discussed and examined. The work “sainthood in Catholic Christianity” by Kemal Polat consists of preface, introduction, three chapters, conclusion, photographs, bibliography and index.

Keywords