MESLEKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 289-308
Year-Number: 2019-25

Abstract

Bu araştırmada, resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, öğretim yılı başı seminer çalışmalarına alınan konu ve etkinlikler ile bunlara ayrılan sürelere yönelik görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya anaokulu, ilkokul, lise ve halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler katılmıştır. Çalışmada, 2018-2019 öğretim yılı başında uygulanan seminer çalışmalarına alınan konuların faydalı olup olmadığı, etkinliklere ayrılan sürelerin yeterli olup olmadığı ve en yararlı etkinliğin ne olduğu amaçlanmıştır. Araştırma Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Araştırmada, Bayramiç ilçesinde bulunan 1 anaokulu, 9 ilkokul, 7 ortaokul, 4 lise ve 1 halk eğitim merkezinde görev yapan 246 öğretmen üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 2018-2019 öğretim yılı başında yürütülen seminer çalışmalarına alınan konuları “faydalı”, ayrılan zamanı “etkili” olduğu yönündedir.

Keywords

Abstract

Keywords