Toplum Bilimleri Dergisi, ICI Journals Master List 2021'de taranmaya hak kazanmıştır (ICV 2021 = 93.00).