ISSN:1306-7877

TARİH ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR KAVRAM: SANAL TARİHSEL MEKÂN


Bu çalışmada tarih öğretiminde önemli bir unsur olan tarihi mekân kavramının, günümüz teknolojisiyle sanal tarihi mekânlara dönüşmesinin eğitimde kullanımına ilişkin bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Tarih bilimi için zamandan sonra olmazsa olmaz ikinci bir kavram olan mekân kavramı bilgisayar teknolojisi ile dönüşüm geçirerek fiziksel mekândan ziyade sanal mekân kavramının öne çıkmasını sağlamıştır. Sanal gerçeklik (Virtual Reality/VR) ve arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality/AR) gibi teknolojik gelişimler zaman ve mekân kavramlarının sanala dönüşümüne ve bu teknolojilerin eğitimde kullanılmasına yönelik yeni fikirler ve uygulamalar geliştirilmesine sebebiyet vermektedirler. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesiyle gerçekleştirilmiş olan bu çalışma ile Z kuşağına tarih konularının öğretiminde sanal tarihsel mekânları kullanmanın artıları ve eksileri üzerinde durulmakta ve teknolojinin imkanlarını eğitimde bilinçli bir şekilde kullanmanın gerekliliği ortaya konulmaya çalışılmaktadır.


Keywords


tarih eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; sanal gerçeklik; sanal tarihsel mekân; eğitim teknolojisi

Author: Derya çığır dikyol - Evren Şar İşbilen
Number of pages: 233-248
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6734
Full text:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.