ISSN:1306-7877
Toplum Bilimleri Dergisi

Editor: Birsen Banu Okutan
Assistant Editor: Necmiye Durmuş
Publication Place: ANKARA
Year-Number: 2019-26
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

- Tevrat TEMEL Yeni Kadın Algısı ve İlk Popüler Kültür İmgelerine Eleştiriler: Sebilürreşad Dergisi Örneği (1923-1925), 8-38
New Perception of Women and Criticisms of the First Popular Culture Images: The Case of Sebilurresad Magazine (1923-1925)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39774
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Birsen Banu OKUTAN Roman Göstergeleri ve Din Sosyolojisi: Eklektik Bir Girişim, 39-66
Novelistic Signs and Sociology of Religion: An Eclectical Attempt
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39775
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Necmiye DURMUŞ Popüler Romanlar, Söylem ve İslam Algısı: 11 Eylül Örneği, 67-95
Popular Novels, Discourse and the Perception of Islam: The Case of 9/11
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39776
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Zehra AKTÜRK Kodlama-Kodaçımı Bağlamında Nuri Bilge Ceylan Sinemasındaki Dini Figürler: Ahlat Ağacı ve Kış Uykusu Örnekleri, 96-128
Religious Figures of Nuri Bilge Ceylan’s Cinema in the Context of Coding-Decoding: The Case of Ahlat Tree and Winter Sleep
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39777
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Gönül AYDIN Kitle Kültürü ve Televizyon: “Gelin Evi” Örneği, 129-151
Mass Culture and Television: The Case of “Gelin Evi”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39778
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Köksal PEKDEMİR Popüler Kültürden Kültür Endüstrisine Bayram FM, 152-186
Bayram FM: From Popular Culture to Culture Industry
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39779
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Vejdi BİLGİN Popüler Dinî Müzik ve İktidar İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış, 187-207
A Sociological Look at the Relationship Between Popular Religious Music and Power
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39780
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Hülya AYTULUM Popüler Kültür Bağlamında Rap Savaşları ve İslamî Rap Müzik Üzerine Bir İnceleme, 208-241
Rap Wars in Context of Popular Culture and a Research on Islamic Rap Music
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39781
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Zehra ÖĞÜT Karikatürlerde Osmanlı Figürünün Göstergebilimsel Analizi: Uykusuz Dergisi Örneği, 242-282
Semiological Analysis of Ottoman Figure in the Caricatures: The Case of Uykusuz Magazine
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39782
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Şehide R. N. MUTLU Karikatürlerdeki Self Oryantalist ve İslamofobik Mesajlar: Leman Dergisi Örneği, 283-314
Self-Orientalist and Islamophobic Messages in Caricatures: The Case of Leman Magazine
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39783
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Aslıhan GÜL Dijital Oyunlar ve Realitenin Karşılıklı Etkileşimi: İslami Sembollerin Oyunlardaki Yansıması, 315-345
Reciprocal Interaction of Digital Games and Reality: Reflection of Islamic Symbols in Games
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39784
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Ensar ÇETİN Modern Dünyada Öznenin Ölümü ve Bir Var Olma Mücadelesi Olarak Hakikatsiz Tezahür; Teşhir, 346-364
Death of the Subject in the Modern World and Manifestation Without Truth as a Struggle for Existence; Exhibition
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39785
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Recep BAYYİĞİT Prof. Dr. Ejder Okumuş ile Popüler Kültür ve Din Üzerine Söyleşi, 365-373
Interview with Prof. Dr. Ejder Okumuş on Popular Culture and Religion
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39786
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.