ISSN:1306-7877
Toplum Bilimleri Dergisi

Editör: Hüsamettin Karataş-İhsan Çapcıoğlu
Editör Yardımcısı: Emrah Yavuz-Abdullah Altuncu
Yayın Yeri:
Yıl-Sayı: 2019-25
Jenerik Dosyası | Tam Metin | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Salih Tellioğlu - Yeşil Ekonomi Kapsamında Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı, 9-26
Sustainable Tourism Approach in Scope of Green Economy
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.23382
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Adem Emre - İrfan Süer ULUSLARARASI LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ, 27-54
THE ROLE OF CUSTOMS ADMINISTRATIONS IN INTERNATIONAL LOGISTICS FUNCTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6717
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Nesibe ESEN ATEŞ - KURTARICI İNANCININ PSİKOLOJİK TEMELLERİ, 55-67
PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE SAVIOR BELIEF
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6715
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

TUĞBA YALÇINKAYA - KONYA YUSUF AĞA KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN 18. YÜZYILA AİT İKİ CİLT ÖRNEĞİ, 68-88
TWO BINDINGS EXAMPLE OF 18th CENTURY IN KONYA YUSUF AĞA LIBRARY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.23251
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mustafa Çakır - Güney Bavyera’daki Türkçe Anadili Dersi ve Türkçe Öğretmenleriyle İlgili Paradigmatik Bir Değerlendirme, 89-120
A Paradigmatic Study about Turkish Native Language Courses and Turkish Teachers in Southern Bavaria
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.1427
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Zeliha Gaddar - Kutbeˈd-dîn İznikî’nin Mukaddime’sinden Anadolu Ağızlarına Bir Karşılaştırma, 121-136
A Comparison to Anatolia Dialects From Kutbeˈd-dîn İznikî’s Mukaddime
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6740
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

H.Yusuf GÜNGÖR - M.Recep ARMUTLU TURİZM SEKTÖRÜNDE ÖZ KAYNAK KARLILIĞININ ANALİZİ, 137-152
The Analysis of Return on Equity of Tourism Industry
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6741
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

SEVİM KÜL AVAN - Evren Güçer Kapadokya Bölgesi'nde Yapılan Açık Alan Rekreasyon Etkinliklerinin Seyahat Acentaları Tarafından Değerlendirilmesi, 153-168
The Evaluation of the Outdoor Recreation Activities in Cappadocia Region by Travel Agencies
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6718
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Emel İŞTAR IŞIKLI - Ertuğrul EVLİCE Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Aktif/Pasif Sigortalı Dengesinin Önemi, 169-189
The Importance Of The Ratio Of Insured/Pensioner in Turkish Social Security System Abstract
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6714
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Kısmet Deliveli - Eğitim Örgütleri Açısından Duygusal Emeğin Önemi , 190-215
Importance of Emotion Labor for Educational Organizations
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.3227
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Evren Şar İşbilen - Derya Çığır Dikyol ANADOLU UYGARLIKLARININ KÜLTÜREL AİDİYET HİSSİNDEKİ YERİ VE UYGARLIK TARİHİ DERSİNİN ÖNEMİ , 216-232
ABOUT THE PLACE OF ANCIENT AGE CIVILIZATIONS IN ANATOLIA IN THE SENSE OF CULTURAL IDENTITY AND IMPORTANCE OF THE HISTORY OF CIVILIZATION LESSON
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.23272
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Derya çığır dikyol - Evren Şar İşbilen TARİH ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR KAVRAM: SANAL TARİHSEL MEKÂN, 233-248
A NEW NOTION IN THE HISTORY EDUCATION: VIRTUAL HISTORICAL PLACES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6734
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

ALİ YÖRÜR - Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın Mevlevîlikle İlgili Manzum Tarihleri, 249-261
The Chronicles Written In Verse By Pertev Mehmed Sa’îd Pasha About Mevleviyeh
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.23252
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Hamit Yüksel - ÇETİN ÖNER’İN ROMANINDAKİ TOPLUMSAL HAFIZA MEKANLARI: “DAĞLARA YAZILIDIR” ÖRNEĞİ, 262-277
The Social Memory Spaces Of Çetin Öner's Novel: The Example Of The “Mountains Were Written”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.23263
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

seda hatipoğlu - TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMLERİN YAŞ/NÜFUS İLİŞKİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, 278-288
EVALUATION OF DEATHS CAUSED BY ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN RELATION TO AGE / POPULATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.4259
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ahmet GÖÇ - MESLEKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 289-308
Teacher’ Views on September Term Seminars
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.1434
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin


Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.