ISSN:1306-7877

Dijital Oyunlar ve Realitenin Karşılıklı Etkileşimi: İslami Sembollerin Oyunlardaki Yansıması


Norbert Elias realiteyi ve toplumsal ilişkileri açıklarken oyun modellerinden faydalanmıştır. Elias’a göre realite oyunlar üzerinden daha kolay açıklanabilmekte ve anlaşılabilmektedir. Oyunlar sadece realiteyi izah etmemekte aynı zamanda onun sahnelendiği “yer” olarak da görev almaktadır. Tarih boyunca gerçek yaşam biçimleri doğal olarak oyunlara aktarılmakta yani realite oyuna hâkim olmakta ve onu şekillendirmektedir. Günümüz dijital çağında ise oyunların gelişmesi ve popülerleşmesi neticesinde bu etkinin bir karşılıklılık boyutu kazandığı öne sürülebilmekte ve artık oyunların da realiteye yansımasından söz edilebilmektedir. Dijital oyunların realite ile olan ilişkisini konu edinen bu çalışmanın amacı oyunların realiteye yansımasını sorgulamaktır. Yöntem olarak süreç sosyolojisine dayanan bu araştırmanın temel hipotezi, oyunların realite ile karşılıklı etkileşim içinde olduğu yönündedir. Bu karşılıklı etkileşim, oyunlarda İslami sembollerin yansıması özelinde incelenmiştir. Elde edilen bulgular, şiddet içerikli bazı dijital oyunların İslami sembollere çifte şiddet uyguladığı ve oyunlardaki şiddetin de realiteye aktarıldığını göstermektedir. Bu noktada, Yeni Zelanda’da Müslümanlar aleyhine gerçekleşen son terör eylemi (2019), etkileşimin bir sonucu olarak çalışmaya dahil edilmiştir.


Keywords


Din Sosyolojisi, Dijital Oyun, Realite, İslam, Şiddet, Terör, Yeni Zelanda.

Author: - Aslıhan GÜL
Number of pages: 315-345
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39784
Full text:
Share:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.