ISSN:1306-7877

Kitle Kültürü ve Televizyon: “Gelin Evi” Örneği


Her yerde bulunan televizyon, toplumsal hayatın şekillenmesinde önemli bir role sahip olmaktadır. Tüketim merkezli kitle kültürünün oluşmasında ve tekrar tekrar üretilerek aktarılmasına televizyon aracılık etmektedir. Bu makalenin amacı kadın programlarına farklı bir bakış açısı getirmektir. Kadın programlarının kitle kültürünün taşıyıcısı olarak işlev gördüğü savından yola çıkmaktadır. Bu bağlamda üç varsayım tespit edilmeye çalışılmıştır. Gösterişin hâkim olduğu kadın programlarının toplumda boşluğa ve bilinçsizliğe neden olduğu, mahremiyet anlayışını dönüştürdüğü ve kitle kültürünün etkisi ile simgesel bir şiddet uygulandığı düşünülmektedir. Bu nedenle bir kadın programı olarak “Gelin Evi” programı incelenmeye alınmış ve programın beş bölümü altı konu başlığı altında analiz edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz çerçevesinde “Gelin Evi” programının kitle kültürünü ürettiği ve bunu her yayında yeniden ürettiği sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Din Sosyolojisi, Kadın Programları, Simgesel Şiddet, Kitle Kültürü, Televizyon.

Author: - Gönül AYDIN
Number of pages: 129-151
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39778
Full text:
Share:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.