Dinler Tarihi Akademisyenlerinin Türkiye’de Hıristiyanlıkla İlgili Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
A Bibliography Essay On The Studies Of Scholars Of The History Of Religions On Christianity In Turkey

Author : AYHAN ASLANOĞLU
Number of pages : 603-647

Abstract

Hıristiyanlık, çıkış itibari ile Yahudilik içerisinde İsa Mesih ile birlikte filizlenmiş ve Pavlus’tan itibaren dünyanın birçok yerine yayılarak gelişme göstermiştir. Dünyanın farklı coğrafyalarında varlığını devam ettirmesi ile birlikte Hıristiyanlıkla ilgili Batı’da ve ülkemizde günümüze kadar birçok eser kaleme alınmıştır. Biz de ülkemizde yapılan bu çalışmaları belli bir akademik düzen içerisinde sunmayı amaçladık. Türkiye’deki dinler tarihçisi akademisyenlerin çalışmalarını bibliyografik olarak bir araya getirip konularına göre tasnif ettik. Ancak, çalışmamıza misyonerlik, yeni dini hareketler ve diyalog konularını dahil etmedik. Yaptığımız bu çalışma ile bu alanda özgün eserler ortaya koymak isteyen araştırmacılara katkı sunmak ve de çalışılmamış konuların tespitini kolaylaştırmayı amaçlamaktayız.

Keywords

Hıristiyanlık, Dinler Tarihi, Türkiye, Akademisyen.

Read:932

Download: 293