ISSN:1306-7877

Yeşil Ekonomi Kapsamında Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı


Turizmde yeni destinasyonların artması ve mevcut destinasyonların da giderek büyümesi ile turizm sektörü hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu büyüme turistik ülkelere ekonomik, sosyolojik ve kültürel katkılarının yanı sıra doğal kaynakların hızla tükenmesine, gıda atığına, çevre kirliğine ve kültürel varlıkların da zarar görmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, bu kaynakların gelecek nesillere kalmasını ve doğal güzelliklerinin korunmasını sağlamak amacıyla yeşil ekonomi ve sürdürülebilir turizm kavramları gündeme getirilmiş ve bu kavramlar giderek daha da önemli hale gelmeye başlamıştır. Ayrıca giderek artan çevre bilinci yüksek turist sayısından dolayı da çevreye duyarlı turistik işletmelere olan talep her geçen gün daha da artmakta bunun sonucunda da çevreye duyarlı turistik işletmeler daha çok avantajlı olmaktadır. Bu çalışmada yeşil ekonomi, eko-turizm ve sürdürülebilir turizm kavramlarının önemi ve bu kavramlara yönelik olarak uygulanan politikalar anlatılmıştır.


Keywords


Yeşil Ekonomi, Sürdürülebilir Turizm, Ekoturizm

Author: Salih Tellioğlu
Number of pages: 9-26
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.23382
Full text:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.