Güney Bavyera’daki Türkçe Anadili Dersi ve Türkçe Öğretmenleriyle İlgili Paradigmatik Bir Değerlendirme
A Paradigmatic Study about Turkish Native Language Courses and Turkish Teachers in Southern Bavaria

Author : Mustafa Çakır
Number of pages : 89-120

Abstract

Almanya Federal Cumhuriyeti ile 1961 yılında imzalanan iş gücü anlaşmasının ardından ülkedeki işçi çocuklarının eğitimi için de bir dizi önlemler alınmış ve uygulamaya koyulmuştur. 1973 yılında Türkçe derslerine başlanmıştır. MEB da 1977 yılında yurt dışı teşkilatını kurmuş ve eğitim ataşeliklerini oluşturmuş; Türkiye’den Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üzerinden öğretmen görevlendirmeleri yapmıştır. Bavyera’daki okullarda Türkçe anadili derslerinin yanı sıra çocuklara Almanca kursları ve ülkelerine döndüklerinde kendi okul sistemine uyum sağlayabilmelerini teminen Türkçe alan dersleri verilmeye başlanmıştır. Almanca bilgisi iyi olanlar Türkçe sınıflardan Almanca eğitim verilen sınıflara da geçebilme imkânına sahip olmuştur. Bu uygulama 2004 yılına kadar devam etmiştir. Bavyera Eyaleti Hükümeti [Bayerische Regierung] 14 Eylül 2004 tarihinde aldığı yeni bir karar ile bu derslerin verilmesini Başkonsolosluğun uhdesine bırakmış; bu dersin beş sene içinde okullardan kademeli olarak çıkarılması kararını almıştır. Bu karara karşı, 2004 yılında düzenlenen kampanya sonunda 38.700 imza toplanmasına karşın, sonuç alınamamıştır. Bavyera Eyaleti Hükümetinin [Bayerische Regierung] aldığı bu karar, 2009 yılından bu yana uygulanmaktadır. Buna göre; Hırvat, Portekiz, Macar, İtalyan, İspanyol ve Türkiye kökenlilere için tek tip bir uygulama yapmaktadır. Bu uygulama çerçevesinde ilgili ülkelerin konsoloslukları tarafından hazırlanan başvuru formları ve dilekçeler bakanlığın ilgili birimleri tarafından il eğitim müdürlükleri üzerinden bütün okullara bir genelge ile dağıtılmakta ve okullarda biriken başvuru dilekçeleri, okul yöneticileri tarafından başkonsolosluklara toplu olarak gönderilmekte ve bu okullardaki talebe göre öğretmen istihdamı sağlanmaktadır. Halen Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği görev bölgesi olan Güney Bavyera illerinde (Oberbayern, Niederbayern und Schwaben) 41 Türkçe ve Türk Kültürü (TTK) dersi öğretmeni görev yapmaktadır. Türkçe ve Türk Kültürü (TTK) derslerine katılan öğrenci sayısı 15 Aralık 2018 tarihi itibari ile 232 okul ve dört ayrı Sivil Toplum Kuruluşlarında olmak üzere toplam 2614’tür. 2018/2019 eğitim öğretim yılında çalışmakta olan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi öğretmeni sayısı toplam 41 kişi olup, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 65, okul sayısı 5,6’dır.

Keywords

Türkçe, anadili dersi, Türkçe anadili dersi, işgücü anlaşması, Türkçe öğretmeni, yurt dışı Türkçe öğretmeni

Read:2080

Download: 962