Hakkımızda


 
2006 yılında yayın hayatına başlayan Toplum Bilimleri Dergisi, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı çalışmaların elektronik ortamda, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayımlandığı uluslararası-indeksli akademik bir dergidir. Derginin İngilizce ismi Journal of Social Sciences şeklindedir.
Toplum Bilimleri Dergisi; Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Filoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Dinler Tarihi, Sanat Tarihi, Halk Bilimleri, Kültür Tarihi, Dinler Arası İlişkiler, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Felsefe ve Din Bilimleri, Felsefe Tarihi, Arap Dili ve Belagatı, Hadis, İslam Felsefesi, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Tarihi ve Sanatları, Dini Musiki, Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi, Kelam, Mantık, Tasavvuf, Tefsir, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi, Ekonomi, Felsefe, Finans, Gazetecilik, Medya, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, İktisat, İşletme, Temel Eğitim, Özel Eğitim, Yüksek Öğretim, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Resim, Sağlık Bilimleri, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Hukuk, Medeni ve Ceza Hukuku, Sosyal Hizmetler, Spor Bilimi ve Eğitimi, Turizm Çalışmaları, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, İktisadi ve İdari Bilimler, Sosyal ve Beşeri bilimlerin tüm alanlarında araştırma makalelerini kabul etmektedir. Bunun yanı sıra eser değerlendirmesi, çeviri, kitap kritiği, sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Toplum Bilimleri Dergisi’nin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Bunun dışındaki dillerde gönderilen yazılar da Yayın Kurulu’nun onayı ile Toplum Bilimleri Dergisi’ne ait sayılarda yer alabilir. Dergimiz kaliteli akademik yayını ilke edinmiş bir dergi olup ulusal ve uluslararası birçok indekste taranmaktadır.