Editorial Board


İhsan Çapcıoğlu (Ankara University, Ankara, Türkiye)
ihsancapcioglu@yahoo.com /  0000-0003-4796-5232

Hüsamettin Karataş (Fırat University, Elâzığ, Türkiye)
dr.karatash@gmail.com /  0000-0002-3285-8517

Siham Zengi (Baghdad University, Baghdad, Iraq)
sihamzengi@yahoo.com

Abdumurad Tilavov (Tashkent State University, Tashkent, Uzbekistan)

Hüsnü Ezber Bodur (Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Türkiye)

husnuezberbodur@osmaniye.edu.tr / 0000-0002-6512-1618

Serdar Yavuz (Fırat University, Elâzığ, Türkiye)
serdaryavuz@firat.edu.tr /  0000-0001-9401-4304

Niyazi Akyüz (Ankara University, Ankara, Türkiye)
akyuz@ankara.edu.tr /  0000-0001-8806-0849

Cavide Memmedova (Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan)
cavi_e@yahoo.com /  0000-0002-5878-2311

Celalettin Çelik (Erciyes University, Kayseri, Türkiye)
celikc@erciyes.edu.tr /  0000-0002-3279-5405

Özcan Bayrak (Fırat University, Elâzığ, Türkiye)
ozcanbayrak@firat.edu.tr /  0000-0002-3392-5021

Najdat Yashar Murad (Baghdad University, Baghdad, Iraq)
najdatmurad@gmail.com

Kemalettin Taş (Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye)
kemaleddintas@sdu.edu.tr /  0000-0001-8759-5147

Mehmet Cem Şahin (Ankara University, Ankara, Türkiye)
m.cem.sahin@ankara.edu.tr /  0000-0001-9788-353X

Emrah Yavuz (Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Türkiye)
emrahyavuz@osmaniye.edu.tr /  0000-0002-5504-6343

Mustafa Fedai Çavuş (Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Türkiye)
mfcavus@osmaniye.edu.tr /  0000-0002-2515-5805

Ahmet Fethi Durmuş (İnönü University, Malatya, Türkiye)
ahmet.durmus@inonu.edu.tr /  0000-0001-6626-7291