Amaç ve Kapsam


 
Toplum Bilimleri Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak Sosyal Bilimlerin tüm alanlarında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Ayrıca kendisine müracaat edilen nitelikli bir başvuru kaynağı olmayı hedeflemektedir. Özellikle sosyal, beşeri ve din bilimleri alanlarında nitelikli çalışmaların uluslararası bilim dünyasına kazandırılmasına çalışmaktadır. Yine  akademisyenlerin ve araştırmacıların ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem içerisinde akademik yazılarla okuyucuları buluşturmayı amaçlamaktadır. Açık Erişim Sistemi  (Open Access System) ile daha fazla veri tabanı ve indekslerde yer almayı, yayınlanan çalışmaların görünürlüğünü artırmayı ve yayınlanan çalışmaların akademik amaçlarına ulaşması hedeflenmektedir.
Sosyal Bilimler içerisinde yer alan konular, Toplum Bilimleri Dergisi'nin kapsamına girmektedir.