Anonim Ortaklıklarda Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirim Yükümlülüğü

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 48 - 57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinde, 7262 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası, anonim ortaklıklarda hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi gerektiği bir zorunluluk olarak öngörülmüş durumdadır. Yapılan değişiklik sonrasında hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin bilgiler, merkezi bir kuruluşta kayıt altına alınacak ve bu sayede pay senetlerinin takibi yapılabilecektir. Çalışmamız kapsamında MKK’ya yapılacak bildirimlerin usulü, bildirimlerin kimler tarafından yapılması gerektiği, bildirimde bulunmamanın yaptırımları ve hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan hakları ile genel kurula katılma süreçleri; 7262 sayılı Kanun, 6102 sayılı TTK ve Ticaret Bakanlığı’nın güncel tebliğleri ışığında ele alınarak uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlara çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In Article 486 of the Turkish Commercial Code No. 6102, it is stipulated that after the amendment made with Law No. 7262, the bearer share certificates in joint-stock companies should be notified to the Central Registry Agency. Within the scope of our study, the procedure of notifications to be made to the Central Registry Agency, by whom the notifications should be made, the sanctions for not reporting, the rights of the bearer shareholders arising from the shareholding, and the processes of participation in the general assembly; The Law No. 7262, TCC No. 6102 and the current communiqués of the Ministry of Commerce have been discussed and solutions have been tried to be presented to the possible problems that may be encountered in practice.

Keywords