La Relation Entre La Lecture Et L’Ecriture Dans L’Enseignement - Apprentissage Du FLE

Author:

Number of pages: 70-85
Year-Number: 2021-30

Abstract

Çeşitli çalışmalardan elde edilen bulgular, okuma ve yazmanın birleştirilmesinin bilginin edinilmesini ve zenginleştirilmesini kolaylaştırdığını göstermektedir. Yazma, okuma ile birleştirildiğinde etkili bir eylem, bir faaliyet olup daha zengin ve daha kesin bilgi oluşturmamıza izin verebilir. Bu makale "okuma - yazma" denilen iki dilsel olgu ve eylem arasındaki ilişkiyi vurgularken daha spesifik olarak Cezayir ortaöğretiminde genç FLE (Yabancı dil olarak Fransızca) öğrencileri arasında yazılı üretimde okuma eyleminin etkisi ile ilgilidir. Cezayirdeki ortaöğretim 2. sınıfların ders programlarına uygun dokümanlarda öğrencilerden istenen okuma ve yazma faaliyetleri kapsamlıca mercek altına alınmıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin bir yandan metnin söylemsel yapılanmasında ve düzenlenmesinde tutarlılık ve uyum ile ilgili, diğer yandan bir Yabancı Dil olarak Fransızca'nın dilsel yapısı ve dilbilgisi ile ilgili çeşitli zorluklar yaşadıklarını. Genç öğrencilerin bu dil sorunları ve zorlukları, "dil-düşünce" ilişkisi bağlamında "Dilbilgisi" ve "Düşünceyi dile getirme" olmak üzere iki temel eksen altında toplanabilir.

Keywords

Abstract

The combination of reading and writing promotes acquisition and widens the field of culture as shown by some studies. Writing is an efficient activity when combined it with reading. It can allow us to construct precise and rich knowledge. This article put the accent on the relation between two linguistic acts “reading and writing” precisely which concerns the effect of reading in the written expression on the young learners of FLE (French as a Foreign Language) at the middle school in Algeria. We studied closely the reading and writing activities proposed in the documents relating to the 2nd year program in Algeria, and then gave a statement following a class observation and a consultation of learners' copies. In this research, we found that students have various difficulties concerning, on the one hand, consistency and cohesion in the discursive structuring and organization of the text, but also certain problems relating to grammatical and linguistic knowledge of French as a foreign language. These language problems and difficulties of teenage learners can be grouped under two fundamental axes being “grammar” and “argumentation” within the framework of the “language - thought” relationship.

Keywords